SecurityWorldMarket

08.06.2021

Slik forhindrer du brannulykker på jobb

Enkle tiltak kan være nok til å forebygge, unngå eller begrense eventuelle brannfarer på arbeidsplassen.

Brannulykker og brannskader kan oppstå på de fleste arbeidsplasser. Brannforebyggende tiltak og riktig beskyttelse vil sørge for en tryggere jobbhverdag.

- Typiske miljøer med risiko for brannskade er arbeidssituasjoner med ild, sveising, smelteverk, damp og elektrisitet. Kjemiske substanser på arbeidsplassen kan også forårsake brannskader, sier Ronny Røsberg, regionsansvarlig Vest- og Midt-Norge i Skydda Norge.

Mange branner og brannskader kan man forhindre ved å sørge for god forberedelse og å ha riktig utstyr til arbeidsoppgavene som skal utføres.

– Derfor vil risikoanalyse være en sentral del av virksomhetens HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring og påse at det blir brukt riktig utstyr. Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass. Man skal aldri ta noen snarveier, råder HMS-ekspert Røsberg.

Beskyttelse mot brannskader

Å sikre arbeidsmiljøet med førstehjelpsutstyr, brannslukningsapparat, ventilasjon og å generelt tilpasse miljøet til selve risikomomentet er en god start. I tillegg er det svært viktig å bruke personlig verneutstyr tilpasset arbeidstaker og arbeidssituasjon.

Hva slags beskyttelse du trenger vil avhenge av arbeidsmiljø og arbeidet som skal utføres. Det grunnleggende kravet er at materialet og funksjonen til utstyret skal bidra til å minske eventuelle skader.

Skydda Norge har flammebeskyttende bekledning som beskytter mot varme og flammer, og verneklær med elektrostatisk beskyttelse og redusert risiko for gnistdannelse. Les mer om standarder i vår multinorm bekledning her.

– Skydda Norge har hansker (EN 60903) og vi har visir som er godkjent mot elektriske lysbuer, forteller Ronny Røsberg.

I tillegg har Skydda HI- eller HRO-godkjente sko tilpasset arbeidssituasjoner med varme. Du finner også førstehjelpsutstyr og annet viktig tilbehør tilpasset risikoen i virksomheten; førstehjelpsstasjon, branntepper, brannskadekoffert, og brannskadegelé for å nevne noe.

Brannkurs

Skyddas samarbeidspartner, Storm Kurs og Beredskap AS, kan tilby kurs og opplæring innen brannvern, inkludert kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider, brannøvelser og industriverntrening i hele landet.

– Våre instruktører har lang erfaring fra frivillig og profesjonell branninnsats, samt god formidlingsevne. Det siste vektlegger vi sterkt når vi engasjerer nye instruktører, sier Jardar Falch, kursleder og koordinator hos Storm Kurs og Beredskap AS.

– Vi tilbyr slokkemidler, og formidler kvalitetsprodukter fra Presto. Vi har også personell som er kvalifisert til å utføre kontroll og service på slokkemidler, legger han til.


Leverandører
Tilbake til toppen