SecurityWorldMarket

03.11.2022

Skydd lokket over 10 000 personer til Stockholmsmässan

De besøkende trivdes godt på årets Skydd-messe og mange ble værende i flere timer for å studere tilbudene hos utstillerne.

SKYDD, som ble arrangert på Stockholmsmässan 25. til 27. oktober ble en suksess. Med 204 utstillere på plass var det samlet 10 193 personer, hvorav 8 523 var besøksregistreringer.

– Vi er veldig fornøyde med både kvantitet og kvalitet. Spesielt ettersom arrangementet lokket riktige besøkende, kommenterer Anders Arehag, prosjektleder på Stockholmsmässan.

Anders Arehag understreker at de besøkende så ut til å kose seg og etter kommentarene på messen å dømme var det utstillernes utvalg av produkter og tjenester samt interessante programpunkter i konferanseprogrammet som gjorde at mange ble værende lenger enn under tidligere Skydd-arrangementer.

– Det er fire år siden Skydd ble arrangert og mye kan skje på så lang tid. Kanskje det kan være en del av forklaringen, sier han.

At det var den rette besøkende understrekes av den store interessen for de åpne seminarene, som ifølge Stockholmsmässan trakk 2.880 fremmøtte.

– Det ble holdt flere seminarer med stående publikum ettersom sitteplassene var utsolgt, konstaterer Anders Arehag.

Cybersikkerhet – den store trenden
Av trendene som sikkerhetsmessen reflekterte, var cybersikkerh den mest omfattende. Dette var merkbart både på seminarer og hos utstillerne.

– Cybersikkerhet påvirker alle og selv om Skydd-utstillerne i hovedsak representerer markedet for fysisk sikkerhet, ble det snakket mye om cybersikkerhetsaspekter spesielt. Ikke minst med produsentene av videoovervåkingsutstyr som har jobbet hardt med cybersikkerhetsspørsmål i flere år, sier Lennart Alexandrie, utgiver AR Media International, ansvarlig for de teknologirelaterte seminarene på Scene 1 under Skydd-uken.

Skyens gjennombrudd
En annen trend som gjennomsyret store deler av tjenestetilbudet som ble presentert var skyløsninger, enten det var videoovervåking, adgangskontroll eller alarmsystemer. Under pandemien har skytjenester fått en stadig større generell betydning og på Skydd kan man nok snakke om et stort gjennombrudd når det gjelder sikkerhetstjenester.

– Mobilitet, fjerntjenester, fleksibel administrasjon og forenklet håndtering blir stadig mer verdsatt. Å unngå vedlikehold og gjøre sikkerhet til en driftskostnad i stedet for en investering er noen faktorer som appellerer til markedet. Bærekraft er en annen, kommenterer Lennart Alexandrie, som også påpeker at kravet til cybersikkerhet spiller en rolle.

– Tidligere var cybersikkerhet et argument mot skyløsninger. I dag er også cybersikkerhet en grunn til å gå over til skyløsninger. Mange organisasjoner har ikke ressursene som kreves for å vedlikeholde og oppdatere systemer internt. De velger derfor en leverandør av skytjenester for å sikre driften, sier Lennart Alexandrie.

Bookingen for 2024 har tatt fart
At Skydd 2022 ble en suksess beviser også alle standbookingene for Skydd 2024 som ble mottatt under den pågående messen.

– Utrolig positiv respons fra utstillerne i år. Mange mener at dette var tidenes beste Skydd-messe og gleder seg allerede til Skydd 2024. I løpet av messedagene fikk vi inn ca 40 standbookinger. Det varmer virkelig, sier Deniz Baykal, salgssjef i AR Media International.

Neste Skydd arrangeres på Stockholmsmässan 22. – 24. oktober 2024. Det er to år unna, men arbeidet med Skydd 2024 har allerede startet.Leverandører
Tilbake til toppen