SecurityWorldMarket

27.03.2023

Skulstad fortsetter som assisterende politidirektør

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad

I statsråd på fredag ble Håkon Skulstad utnevnt på åremål til seks nye år som assisterende politidirektør i Politidirektoratet.

Håkon Skulstad er utdannet politi og er jurist fra Universitetet i Oslo og har siden 2017 hatt stillingen som assisterende politidirektør.

– De første årene mine som assisterende politidirektør handlet i stor grad om å gjennomføre og å få politireformen til å virke. Det har vært et givende arbeid. Fremover er det viktig at politiet svarer enda bedre på forventningene til innbyggerne, spesielt innen digitalisering og digital kriminalitet. Det er et arbeid jeg brenner for. Politiet er inne i en krevende tid, med stramme budsjett og krav til mange viktige leveranser. Jeg ser frem til å bidra i arbeidet som står fremfor oss, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Skulstad har en lang karriere innen politietaten og justissektoren. Fra 2011 til 2014 var han rektor på Politihøyskolen, og i perioden 2006 - 2011 var han politimester i Øst-Finnmark politidistrikt. Han har også erfaring fra Justisdepartementet, hvor han i perioden 2002 - 2006 var avdelingsdirektør i Politiavdelingen. Videre har Skulstad vært statsadvokat, konstituert førstestatsadvokat i Økokrim, og assisterende sjef og konstituert sjef i Kripos. Han har i perioden også fungert som politidirektør (november 2018 – mars 2019), og ledet arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av nærpolitireformen som både var en strukturreform - etablering av 12 nye politidistrikt, og en kvalitetsreform.

– Jeg har jobbet tett med Håkon Skulstad i gjentatte år, og jeg er glad for at han ønsker å fortsette i stillingen som assisterende politidirektør. Skulstad er en klok og reflektert mann, som har en bred og unik erfaring fra ulike lederstillinger i etaten. Perspektivene og kunnskapen hans om politiet, sammen med en vilje og evne til å sette innbyggerne i sentrum gjennom utvikling på digitaliseringssiden, er noe jeg setter stor pris på, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.Leverandører
Tilbake til toppen