SecurityWorldMarket

03.06.2024

Skal vekke oppmerksomhet med beslaglagte droner

Beslaglagte droner fra politiet stilles ut på Tromsø lufthavn som et forebyggende tiltak mot ulovlige droneflyvninger. Foto: Helene Wattanapradit Jensen / Avinor

Økende turisme og en sentrumsnær flyplass, gjør droneutfordringene i Tromsø både store og vanskelig å håndtere. Nå tar Tromsø lufthavn og Troms politidistrikt grep i håp om å få bukt på droneturismen.

Det er ingen hemmelighet at vinterturismen i Tromsø har økt kraftig de siste årene. Flyene er fulle av utenlandske turister på jakt etter nordlys, hvalsafari og en arktisk opplevelse. Mange av turistene benytter seg av droner til å ta spektakulære bilder, og i takt med økt turisme øker også antallet observerte og rapporterte droneflyvninger.

– Vi har hatt en del ulovlige droneflyvninger innenfor forbudssonen til Tromsø lufthavn det siste året. Det kan potensielt få store konsekvenser for både flytrafikken og for en selv, uavhengig av om du er lokal eller turist, sier Svein-Harald Johannessen, sjef sikkerhet og miljø ved Tromsø lufthavn.

Tromsø ligger helt i toppen på utfordringer med ulovlige droneflyvninger. Etter flere informasjonskampanjer rettet mot turister, prøver Tromsø lufthavn og Troms politidistrikt nå et nytt tiltak lokalt på lufthavnen.

– Politiet har hatt gode kampanjer rettet mot utenlandske dronepiloter, og jobbet med strategiske plasseringer i Tromsø. I starten av året fikk vi inn flere saker på kort tid og måtte erkjenne at plakatene ikke var synlige nok. Da ble vi nødt til å tenke nytt, sier næringslivskontakt Merethe Samuelsen i Troms politidistrikt.

Antallet må ned
I ankomsthallen på innland blir passasjerer møtt med en utstillingsmonter fylt med omtrent 15 beslaglagte droner fra politiet. Utstillingens hensikt er å heve bevisstheten om de gjeldende dronebestemmelsene nær flyplassen. På utstillingens langvegger er det satt opp et informasjonsskilt om beslaglagte droner og droneforbud i området rundt lufthavnen. Hittil i år har politiet beslaglagt 31 droner i Tromsø.

– Er du en utenlandsk så kan en ulovlig droneflyvning få store konsekvenser. For en del reisende som kommer utenfor Schengen-området, kan det bety bøter, beslagleggelse av dronen og at man blir sendt ut av landet, sier Samuelsen.

Aldri stilt ut beslag på denne måten tidligere
Utstillingen på Tromsø lufthavn er unik og har ikke blitt gjort tidligere i Norge. For politiet sin del har de aldri tidligere stilt ut beslag på denne måten før. Dronene er blitt klargjort for utstillingen av politiet.

– Vi mener at hvis dette kan forhindre for eksempel turister som kun er ubetenksomme og ikke med viten og vilje ønsker å begå lovbrudd, så er det et godt formål. I tillegg vil det spare samfunnets ressurser og skape tryggere flytrafikk, hvis vi får ned den ulovlige flyvningen, sier Samuelsen.

Avinor og Tromsø lufthavn er glade for samarbeidet med politiet og har troen på at tiltaket vil vekke oppmerksomhet: – Vi tror at dette kan fungere som en viktig påminnelse til turister og andre reisende som har med seg droner i bagasjen, og som ikke er klar over de lokale reglene. Vi ser allerede at utstillingen vekker nysgjerrigheten til de reisende, sier Johannessen.


Tags


Leverandører
Tilbake til toppen