SecurityWorldMarket

29.03.2023

Sikkerhetsmarkedet står støtt til tross for svært vanskelige utfordringer

Dersom ytterligere handelsbarrierer blir reist, vil vi se en polarisering av det globale markedet for fysisk sikkerhet, sier James McHale, administrerende direktør i Memoori.

En ny forskningsrapport fra Memoori, «The Physical Security Business 2022 to 2027», viser at det globale markedet for fysiske sikkerhetsprodukter (adgangskontroll, videoovervåking, innbruddsalarmer og perimeterovervåking) har både motstandskraft og tilpasningsevne i møte med økende geopolitiske spenninger og truende økonomisk resesjon.

Spenningen mellom Kina og USA – både handelsmessig og geopolitisk – har ført til en rekke tiltak, inkludert lovgivning og sanksjoner som har forstyrret flyten av både fysiske sikkerhetsprodukter og nøkkelproduktkomponenter. Disse spenningene spredte seg også til Europa, bemerker analytikerne hos Memoori.

– Hvis ytterligere handelsbarrierer blir reist, vil vi se en polarisering av det globale markedet for fysisk sikkerhet, sier James McHale, administrerende direktør i Memoori.

Ni prosent vekst i 2022
Memoori anslår at årlige inntekter fra markedet for fysiske sikkerhetsprodukter vil øke med over ni prosent i 2022, og øke til 42,3 milliarder dollar (omtrent 438 milliarder NOK). Fremover vil veksten avta noe, med et gjennomsnitt på 6,5 prosent per år fram til 2027.

Videoovervåking dominerer
Videoovervåking vil utgjøre nesten 58 prosent av markedet innen 2022, med Kina som fortsetter å dominere salget i denne sektoren og utgjøre i underkant av en tredjedel av det totale globale markedet. Mens Kinas Sharp Eyes-prosjekt avvikles, spår Memoori-analytikerne at fortsatt statlige investeringer i smarte byer samt programmer som Safe China-initiativet bør fortsette å drive salget av sikkerhetsprodukter i Kina.

Sterk videoanalysetrend
Utviklingen og kommersialiseringen av nye teknologier fortsetter å drive veksten i det fysiske sikkerhetsmarkedet. Memooris siste analyse av kunstig intelligens (AI) i smarte bygninger fant at sikkerhetsmarkedet, og videoanalyse spesielt, genererte den største andelen av totale AI-inntekter i smarte bygninger, og representerte i underkant av 50 prosent av det totale salget i 2020 på 558 millioner dollar.

Viktigheten av 5G-distribusjon
Ifølge Memoori har ikke alle nye teknologier samme effekt på sikkerhetsmarkedets tilbud. Memoori finner ikke noe sterkt nåværende momentum eller noe stort marked for utvidelse av 5G trådløs videoovervåking. Innføringen av 5G for videoovervåkingsdataoverføring vil ta minst fem år til for å oppnå nivåene av dekning, pålitelighet og kostnadsreduksjon for å ha noen form for reell innvirkning.

Fotnote: For å bestille "The Physical Security Business 2022 to 2027" eller bare for å få mer info om rapporten: Logg på www.armedia.se/sv/products_other_physicalSecurity.aspLeverandører
Tilbake til toppen