SecurityWorldMarket

28.11.2022

Ser du en Nkom-bil og lurer på hva den gjør?

Nkoms biler har antenner og utstyr montert på taket, og er godt merket med Nkom – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Som en konsekvens av dagens sikkerhetssituasjon er det ekstra årvåkenhet hos myndigheter og også blant privatpersoner i Norge. Som følge av dette har Nkom den seneste tid mottatt henvendelser der folk er bekymret for hva Nkoms biler holder på med. Nkom forklarer dette.

En fast del av Nkoms samfunnsoppdrag er å måle elektromagnetiske felt (stråling) fra elektronisk utstyr, og følge opp bruk av ulovlig jammerutstyr som forstyrrer og blokkerer samfunnskritiske tjenester.

Måler frekvensbruk
Nkom har personell med spesialutrustede biler rundt om i hele landet. Disse bilene brukes til å måle frekvensbruk, både ønsket og uønsket.

– Uønsket frekvensbruk han være både tilsiktet og utilsiktet. Utilsiktet frekvensbruk kan eksempelvis være at noen bruker en frekvens til et formål uten tillatelse, eller at et utstyr har feilet/blitt defekt, og begynt å forstyrre lovlig bruk av frekvenser, forklarer seksjonssjef for frekvens- og utstyrskontroll i Nkom, Tore Lunestad.

For å lokalisere forstyrrelser er vi nødt til å måle i området der problemet er, og derfor kjører vi rundt med de spesialutrustede bilene. Disse har gjerne mange antenner og diverse utstyr montert på taket, og er godt merket med Nkom – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Synlige biler
Bilene er godt synlige, og kan av og til vekke bekymring. I mange tilfeller blir bilene en stund stående stille langs veien, på en parkeringsplass eller et annet egnet sted for at sjåføren skal utføre målinger, før bilen forflytter seg videre. Det kan også i mange tilfeller være nødvendig å måle med håndholdt utstyr, da med et instrument og ei antenne som man bruker til å lokalisere forstyrrelsene i og utenfor et bygg eller liknende. Vi bruker klær med Nkom-logo når vi utfører slike målinger.

– Med denne informasjonen ønsker vi å opplyse om oss og bilene våre slik at flere vet hvem vi er og hva vi gjør - for å unngå misforståelser og bekymring, sier Lunestad, og ønsker publikum velkommen til å ta kontakt med ansatte som er ute og måler dersom man ser dem og har spørsmål.Leverandører
Tilbake til toppen