SecurityWorldMarket

05.02.2019

Sectech åpner med et ferskt innblikk i det globale sikkerhetsmarkedet

James Mchale, åpner seminarprogrammet på Sectech på Norges Varemesse, den 6. mars.

Den 6. mars åpner Sectech på Norges Varemesse i Lillestrøm, utenfor Oslo. Det første programpunktet i seminardelen er et innlegg med tittelen «Hvordan ser dagens og morgendagens marked for fysisk sikkerhet ut?»

Innlegget presenteres av James McHale, grunnlegger av markedsanalyseselskapet Memoori.

I 20 minutter skal James McHale gi et overblikk over det globale sikkerhetsmarkedet innen fysisk sikkerhet med fokus på innbruddsalarm, adgangskontroll og videoovervåking.

– Vi er veldig glade for at James McHale kommer og prater på Sectech. Hans innlegg er basert på en fersk rapport med tittelen «The Physical Security Business 2018 to 2023» som fokuserer på det globale markedet og dets aktører innen innbruddsalarm, adgangskontroll og videoovervåking, sier Lennart Alexandrie, utgiver på AR Media International og ansvarlig for seminarprogrammet på Sectech.

2018 var et sterkt år for det fysiske sikkerhetsmarkedet. Basert på fabrikkpriser økte salget av produkter innen alarmsystem, adgangskontroll og videoovervåking med 7,5 prosent og oppnådde en omsetning på 31,55 milliarder dollar, ifølge markedsanalyseselskapet Memoori. Den gjennomsnittlige veksten over ti år estimeres til 5,3 prosent.

Hvilke trender er det som former markedet? Ettersom AI-programvare fortsetter å forbedres kommer det til å bli en game-changer som bidrar til radikalt forbedrede sikkerhetssystem? Det er noen av spørsmålene som James McHale kommer til å fokusere på.

Taleren James McHale er grunnleggeren av markedsanalyseselskapet Memoori, som har produsert flere markedsrapporter om sikkerhetsmarkedet.

Den siste rapporten «The Physical Security Business 2018 to 2023» kan bestilles her.


Leverandører
Tilbake til toppen