SecurityWorldMarket

06.06.2024

Samler nødetater, sykehus, forsvar og sivilforsvar til trening i Kirkenes

Illustrasjonsfoto: Kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS). Foto: Marianne Wennesland, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Neste uke samler Stiftelsen Norsk Luftambulanse rundt 50 representanter fra beredskapen i Kirkenes til en utvidet øvelse i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid. Ved større hendelser må de jobbe effektivt sammen for å redde liv og helse, og de skal nå trene på hendelser det er risiko for i området.

Kurset finner sted 11. og 12. juni på Scandic Hotel Kirkenes. Vanligvis deltar politi, brannvesen, ambulanse og legevakt på kursene i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS). Denne gangen har Stiftelsen Norsk Luftambulanse valgt å også invitere forsvaret, sivilforsvaret, kommunen og Kirkenes sykehus’ kriseledelse og akuttavdeling:

– Her i Kirkenes er vi få folk, beredskapen består av mange aktører og vi opererer nær grensa til Russland med de hensyn det innebærer, sier Hilde Wara, sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse:

– Ved store hendelser jobber vi sammen mot klokka for pasienten. For å håndtere det på en god og effektiv måte, må vi trene sammen: Vi må kjenne hverandre, ha lik forståelse av hvordan vi skal samarbeidde og vi må ha øvd på det før krisen inntreffer.

I tillegg til deltakerne, skal representanter fra kommuneledelsen være med som observatører på TAS-kurset. Kurset tar utgangspunkt i lokale risiko- og sårbarhetsanalyser slik at deltakerne får øvd på hendelser som kan skje i og rundt Kirkenes:

– Vi fokuserer på hendelser som vil måtte håndteres lokalt og regionalt, og har skreddersydd spennende scenarioer som utspiller seg på kjente lokasjoner i Kirkenes, forteller Mattis Hamborg, innsatsleder i politiet og én av de to TAS-instruktørene fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse som skal lede kurset.

Han kan avsløre at deltakerne skal få bryne seg på scenarioer som utspiller seg på Kirkenes videregående skole, KIMEK, et cruise-skip utenfor kysten og i fartøy som ligger til kai i sentrum. De vil også få trent på en samferdselsulykke. Ingen av scenarioene kan løses av én etat, sektor eller organisasjon alene – de er alle avhengige av godt samarbeid. Hamborg ser frem til å jobbe sammen med kollegaene i Kirkens:

­– Målet med samtreninger som dette er å styrke den lokale beredskapen og tryggheten ytterligere. Deltakerne vi har med oss i Kirkenes sitter på enorm kompetanse og lokalkunnskap, så det er duket for en nydelig erfaringsutveksling dem imellom. Vi gleder oss! avslutter han.Leverandører
Tilbake til toppen