SecurityWorldMarket

09.09.2021

Rekordsommer for redningsskøytene

Mange båtfolk har gått på skjær i sommer. Aldri før har Redningsselskapet hatt flere oppdrag i løpet av en sommer. Foto: Redningsselskapet

Aldri før har redningsskøytene hatt mer å gjøre i løpet av en enkelt sommer. I månedene mai til og med august rykket de 53 redningsskøytene langs norskekysten ut på totalt 4 743 oppdrag for å hjelpe båtfolk.

– Det er gledelig at folk velger båtlivet på sin norgesferie, men trafikkvekst på sjøen fører til at beredskapen stadig settes på prøve. Dette har vi i Redningsselskapet forberedt oss på gjennom satsing på ny teknologi og nye, moderne redningsskøyter og beredskapsfartøyer, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.

Totalt har redningsskøytene denne sommeren utført 4 743 oppdrag mot 4 407 i 2020 og 3 625 i 2019. 20 liv er reddet og 52 fartøyer er berget i løpet av sommermånedene.

Hovedgrunnen til at redningsskøytene rykker ut er fremdriftshavarier. Det innebærer alt fra motorstopp til dregg som sitter fast, slik at man ikke kommer seg videre på turen.

– Vi er tilfredse med samhandlingen med politiet og andre aktører innen kystberedskapen, men vi ser behov for å styrke dette samarbeidet ytterligere og gjennomføre flere felles øvelser, sier Lind.

Flere grunnstøtinger

I løpet av sommermånedene bistod Redningsselskapet med å trekke 341 båter av grunn, mot 304 i 2020 og 267 i 2019.I Trøndelag har for eksempel antallet grunnstøtinger nesten doblet seg, fra 12 i fjor sommer til 20 denne sommeren, samtidig som den generelle oppdragsmengden i fylket har økt med 25 prosent.

– Med rekordmange som deler sjøen er det ikke uventet at det blir flere oppdrag og flere grunnstøtinger. Dette er som regel udramatiske rutineoppdrag for våre mannskaper, men å gå på skjær kan nok oppleves dramatisk nok for mange, sier direktør sjø Tobias Bang-Hansen. Han er ansvarlig for driften og beredskapen som Redningsselskapets redningsskøyter står for.


Leverandører
Tilbake til toppen