SecurityWorldMarket

09.06.2023

Protectoria Venture med avtale for nasjonal ID i Indonesia

Protectoria Venture AS, et norsk start-up selskap med kontorer i Oslo, Berlin og Manila, har signert en avtale med PT INTI (Persero), det statseide selskapet som er sentralregjeringens rådgiver, om et eksklusivt samarbeid om å utvikle og drifte desentraliserte digitale identitetsinfrastrukturtjenester for offentlige enheter, selskaper og innbyggere i hele Indonesia.

Protectoria Venture skal sammen med PT INTI levere og drifte en digital infrastruktur for utstedelse og verifisering av digitale identiteter basert på en desentralisert arkitektur for potensielt hele nasjonen. Avtalen har en stor potensiell verdi og vil skape en sterk plattform for vekst for selskapet med et salgs potensial for flere hundre millioner dollar per år allerede de første årene.

Protectoria utvikler og drifter en digital Infrastruktur for å styre identiteter og sikre transaksjoner basert på en desentralisert arkitektur som bruker SSI (Self Sovereign Identity) og blokkjedeteknologi og integrerer mobile front-end-teknologier for å sikre transaksjoner. Dette er en teknologi som EU har bestemt skal tilbys europeere. Protectoria har forutsett utviklingen og tilbyr denne i ASEAN landene Selskapet ble nominert av Enterprise Security Magazine som «Top Ten Digital Identity Service Provider» i Europa i 2022 og i Asia i 2023.

Selskapene forplikter seg igjennom denne avtalen til et eksklusivt samarbeid for å designe, bygge og drifte en digital desentralisert identitetsinfrastruktur levert som en sky basert tjeneste som kan tilbys som å sikre transaksjoner og identiteter på nasjonalt nivå.

Attraktiviteten til det indonesiske markedet
Den indonesiske digitale økonomien er den største blant ASEAN-landene, og representerer 36 % av BNP i regionen og viser bemerkelsesverdig vekst. Styrken til den digitale økonomien kommer fra den høye hastigheten på internettpenetrasjon og den store unge befolkningen. Ifølge IMF vil Indonesias digitale økonomi vokse åttedobles fra 2017 til 2025.

Den digitale transformasjonen i landet er imidlertid ikke uten utfordringer og risikoer som nettkriminalitet, økonomisk svindel og sosioøkonomisk ekskludering av en stor del av befolkningen.

Etter år med usikker nasjonal digital med hacking av personopplysninger i sentraliserte dataregistere av innbyggerne (slik en har i Norge med Bank-ID), har politiske initiativ akselerert, og myndighetene har bestemt seg for en mer sikker og fremtidsrettet teknologi som Protectoria kan levere.

Trond Lemberg, administrerende direktør i Protectoria Venture, kommenterer avtalen med å si:
– Dette er en internasjonal anerkjennelse av verdien av Protectoria Ventures forretningsmodell og teknologi plattform basert på SSI. Ved å tilby dette som en tjeneste (IDaaS) og med en teknologi tilpasset visjonen fra EU og Verdensbanken møter vi markedets behov. Det er egentlig utrolig at et norsk selskap har fått denne muligheten, men vi har vært tidlig ute med å utvikle en slik desentralisert ID plattform, og vi vil kunne nå få en ledende posisjon i dette markedet som vokser eksponentielt. EU, Sveits, Sør-Korea, Canada og nå Indonesia har vedtatt å velge denne type infrastruktur for å styre digitale identiteter.

– Vi ser også et stort marked med flere anvendelser av våre interoperable digitale identitetstjenester i Indonesia, på Filippinene og på tvers av ASEAN-regionen i samsvar med ASEAN Digital Masterplan 2025

Kommentar fra INTI
Dr. Edi Witjara, presidentdirektør for PT INTI (Persero), har følgende kommentar til avtalen.
– Vi er veldig ambisiøse med våre intensjoner om å hjelpe presidenten og regjeringen med å gi landet en digital infrastruktur som effektivt kan sikre transaksjoner, beskytte personvernet og lette den digitale transformasjonen av det indonesiske samfunnet.

– Vi er veldig fornøyde med partnerne som er valgt ut og tror de vil hjelpe oss med å levere identitetsteknologi og tjenester i verdensklasse, tilpasset det den indonesiske regjeringen og folket ønsker, og også i tråd med internasjonale institusjoners visjoner om ideell digital identitetsinfrastruktur, legger Edi Witjara til.Leverandører
Tilbake til toppen