SecurityWorldMarket

14.06.2024

Politistudentene får eksamen og sensur

Foto: Politihøgskolen/Didrik Linnerud Arnesen.

Etter at streiken ble avsluttet har Politihøgskolen nå følgende oppsummering hva angår studenter og konsekvenser.

– Ved bachelorutdanningen fikk flere studenter i første og siste studieår utsatt en eksamen som følge av streiken. Disse får tilbud om nye datoer for eksamen i juni, og alle studenter får da sensur før sommerferien. Det gjør at både progresjon i studiene og vitnemål kan oppnås som for tidligere studentkull, kommenterer Anders Tveit Lundemo, som er Seksjonssjef for Studieavdelingen ved Politihøgskolen.

Bacheloropptaket til høsten 2024 går sin gang, og søkere vil som vanlig få svar på søknaden sin via Samordna opptak i midten av juli.

– Ved Etter- og videreutdanning får «Instruktørutdanning i utrykningskjøring» utsatt gjennomføring og oppstart som følge av streiken. Studentene som blir berørt kontaktes av høgskolen. Masterutdanninger blir ikke berørt.Leverandører
Tilbake til toppen