SecurityWorldMarket

02.05.2022

Politiets trusselvurdering for 2022 er nå offentlig

Politiets trusselvurdering (PTV) er utarbeidet av Kripos i samhandling med politidistrikt og særorgan på oppdrag fra Politidirektoratet. Trusselvurderingen løfter frem utvalgte kriminalitetstrusler og beskriver forventet utvikling i 2022.

Politiet og våre samarbeidsaktører må ha god kunnskap om samfunns­ og kriminalitetsutviklingen og om årsaker til kriminalitet og uønskede hendelser, for å kunne gjøre gode prioriteringer og iverksette de rette tiltakene. Politiets trusselvurdering (PTV) er politiets nasjonale situasjonsbilde og beskriver et utvalg av kriminalitetstrusler.

Dette er andre året på rad at PTV blir utarbeidet i dette formatet. Trusselvurderingen vil bli en årlig publikasjon fremover. Målet er at dette skal være et bidrag til felles situasjonsforståelse og bidra til prioriteringer og valg av tiltak for politiet og samarbeids aktører. Dette skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i forordet til PTVen.

Det kan nevnes tre punkter i rapporten som er spesielt viktige for sikkerhetsbransjen:

  • Kriminelle nettverk involverer seg i ulike segmenter av arbeidslivet. Bransjer med lave krav til formalkompetanse vil være mest utsatt. Det forventes at kriminelle nettverk i økende grad vil begå skatte og avgiftskriminalitet, lønnstyverier, bedragerier og utnyttelse av arbeidstakere i utvalgte bransjer.
  • Norske bedrifter og offentlige virksomheter vil bli utsatt for løsepengevirus. Det er forventet at virksomheter med samfunnskritiske funksjonen vil bli rammet.
  • Norske bedrifter og offentlige virksomheter vil bli utsatt for datainnbrudd og datatyveri. Det er vurdert at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil bli utsatt for datatyveri eller datamanipulasjon som følge av datainnbrudd.


Leverandører
Tilbake til toppen