SecurityWorldMarket

26.04.2021

Politiets trusselvurdering 2021

Ledere fra Politidirektoratet, Kripos og Økokrim besøkte NSR forrige uke. Sammen presenterte de hovedtrekkene i Politiets trusselvurdering 2021 for næringslivet.

Trusselvurderingen tar for seg femten ulike kriminalitetsområder, flere av dem direkte knyttet til næringslivet.

Datainnbrudd med løsepengevirus utgjør den største digitale trusselen i Europa i dag. Løsepengevirus har kostet norsk næringsliv flere hundre millioner kroner de to siste årene. Faktura- og direktørbedragerier medfører også store økonomiske tap for næringslivet.

Trusselvurderingen peker ikke bare på kriminalitet mot næringslivet, men også begått i næringslivet. Her kan nevnes arbeidslivskriminalitet, fiskerikriminalitet og konkurskriminalitet.

Hele trusselvurderingen kan lastes ned fra NSRs hjemmeside, samt en reprise av webinaret hvor trusselvurdeingen ble presentert. 


Leverandører
Tilbake til toppen