SecurityWorldMarket

29.05.2023

Politiets IT-enhet velger NetNordic

Fra venstre: Sondre Andersen, fagdirektør i Politiets IT-enhet og Allan M. Bjørnstad, salgs- og markedsdirektør NetNordic Norway

Politiets IT-enhet velger NetNordic som leverandør for drift av en moderne og sikker kommunikasjonsløsning. Kontrakten skal sikre politiet telefoni og sentralbord løsninger og varer i opptil 7 år. NetNordic skal bidra med sikker og stabil drift i hele kontraktsperioden.

Gjennom samarbeid med NetNordic får politiet tilgang til nødvendig kompetanse både i daglig drift og vedlikehold, samt i et fremtidig utviklingsløp. NetNordic skal videre bistå politiet med å utvide, utvikle og fornye løsningen slik at politiet til enhver tid har en løsning som dekker politiets behov.

– Politiets samfunnskritiske oppgaver medfører høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, både i daglig bruk, og i krise og beredskap. Det kreves at løsningen er tilgjengelig 24/7/365, og at løsningen ivaretar kommunikasjonen internt, mot borgerne og andre aktører. Dette er i samsvar med NetNordic sin strategi om å levere samfunnskritiske løsninger, sier Allan Bjørnstad, head of Sales & Marketing NetNordic.

NetNordic er en nordisk systemintegrator med fokus på å skape og levere intelligente integrasjoner, med spesialisering på løsninger og tjenester for virksomkritisk infrastruktur innenfor løsningsområdene cybersikkerhet, sikre nettverk, sikre datasentre og sikker integrert kommunikasjon.

NetNordic leverer løsninger og tjenester til mellomstore og store bedrifter innen privat og offentlig sektor. NetNordic bygger og administrerer IT-løsninger for fremtiden, med fokus på viktige kundevertikaler og sterk lokal og regional tilstedeværelse.

– Vårt mål er å være den mest pålitelige partneren innen ledende digital ende-til-ende mobilisering, multisky og applikasjoner i Norden. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med deres digitale reise gjennom design, implementering, testing av neste generasjons IT- løsninger og tjenester, sier Bjørnstad videre, og fortsetter.

– Ved å bruke markedsledende teknologi, sammen med våre kompetente rådgivere og høyt sertifiserte IT-konsulenter, kan vi hjelpe våre kunder med å nå sine forretningsmål.Leverandører
Tilbake til toppen