SecurityWorldMarket

16.03.2021

Partneravtale mellom Avinor og Yago

Foto: Avinor

Avinor jobber for å effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi, og med det imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering.

For å få tilgang til mer kompetanse om ulike aktørers behov, har Avinor inngått en partneravtale med Yago i Stavanger. Dette er en næringsklynge for autonome teknologier og internasjonalt testsenter for autonome kjøretøy i vann, luft og på land.

– Avinor skal følge utviklingen og initiere smart bruk av teknologi for å kunne være et ledende konsern innen luftfart også i fremtiden. Avtalen er en av flere lignende avtaler vi inngår for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse og være del av et innovativt miljø i samspill med andre organisasjoner, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Avinor går inn som partner og vil sitte i selskapets styre.

Tester konsepter på Stavanger lufthavn

Gjennom samarbeidet med næringsklyngen har Avinor allerede inngått en ikke-kommersiell disposisjonsavtale med dronefirmaet KVS Technologies. KVS får låne en gammel hangar på Stavanger lufthavn for testing av dronene sine, under forutsetningen at det ikke kommer i konflikt med driften ved lufthavnen.

– Yago planlegger også et mobilitetspunkt på Forus. Det kan vi ta utgangspunkt i for å se hvordan vi på beste måte kan knytte det opp mot lufthavndriften, sier lufthavndirektør på Stavanger lufthavn Anette Sigmundstad.

Avinor ønsker å tilrettelegge for fremtidig mobilitetsløsninger innen norsk luftfart med utgangspunkt i eksisterende kompetanse, kapasitet og infrastruktur.

– Gjennom dette partnerskapet vil vi benytte vår eksisterende kompetanse og infrastruktur, og bidra til å arbeide frem nye løsninger som vi vil kunne dra nytte av i hele lufthavnnettverket, avslutter Sigmundstad.

– Avinor og Yago vil i tiden som kommer definere områder som kan lede til samarbeidsprosjekter i klyngen. Vårt felles arbeid skal bidra til forskning, innovasjon, kompetanse- og forretningsutvikling, sier Ronny Fiuren, som representerer Yago.


Leverandører
Tilbake til toppen