SecurityWorldMarket

05.06.2024

Over dobbelt så mange opplever sikkerhetshendelser i skyen

Norgessjef Kjetil Ore i Check Point.

Andelen organisasjoner som oppgir å ha opplevd sikkerhetshendelser i sine skymiljøer har økt fra 24 til 61 prosent på ett år som følge av et voksende og mer komplekst trusselbilde.

Dette fremkommer av «2024 Cloud Security Report», som baserer seg på en internasjonal studie gjennomført for sikkerhetsplattformleverandøren Check Point.

Studien, der 813 ledere og IT-sikkerhetsfolk i organisasjoner som bruker skytjenester deltok, viser også at de fleste fortsetter å prioritere trusseldeteksjon og overvåking av kjente sårbarheter, mens kun 21 prosent fokuserer på forebygging. Dette er ifølge Check Point spesielt alarmerende fordi mange virksomheter ikke klarer å holde følge med den raske teknologiske utviklingen, eksempelvis innenfor DevOps og utrullingen av nye koder og applikasjoner i skyen.

Og selv om skyangrep er på fremmarsj, oppgir bare fire prosent at de er i stand til å redusere risikoen raskt og enkelt. Hele 96 prosent uttrykker bekymring for evnen til å håndtere risikoen, mens 91 prosent er skremt av økningen i mer sofistikerte cyber-trusler som ukjente risikoer og nulldagsangrep, som ikke kan oppdages ved hjelp av konvensjonelle sikkerhetsverktøy.

– Tallene viser det akutte behovet for å skifte fokus mot implementering av AI-drevne, trusselforebyggende tiltak. Med en mer proaktiv tilnærming, en konsolidert sikkerhetsarkitektur og bedre samarbeidsløsninger for sikkerhet, kan virksomheter preventivt håndtere nye trusler og få et sikrere og mer robust skymiljø, sier norgessjef Kjetil Ore (bildet) i Check Point.

Noen andre funn i 2024 Cloud Security Report:

  • Rask adopsjon av AI-teknologi: 91 % prioriterer nå AI for å forbedre sikkerheten, og fokuset skifter mot å utnytte AI for mer proaktiv trusselforebygging.
  • CNAPP for bedre forebygging: Til tross for et voksende trussellandskap, har bare 25 % fullt ut implementert Cloud Native Application Protection Platforms (CNAPP). Dette viser et umiddelbart behov for helhetlige løsninger som dekker bredere enn tradisjonelle verktøy.
  • Kompleksitet i skysikkerhetsintegrasjon: Til tross for potensialet for strømlinjeformede løsninger, står 54 % av respondentene overfor utfordringer med å opprettholde konsistente regulatoriske standarder på tvers av multiskymiljøer. I tillegg sliter 49 % med å integrere skytjenester i legacy-systemer, ofte komplisert av begrensede IT-ressurser.


Leverandører
Tilbake til toppen