SecurityWorldMarket

12.08.2022

Oppkjøpet av Stanley Security akselererer Securitas' vekstreise

Med oppkjøpet av Stanley Security and Healthcare akselereres Securitas' transformative reise mot teknologibaserte sikkerhetsløsninger og ambisjonen om å være en global sikkerhetspartner.

Etter sedvanlige myndighetsgodkjenninger er oppkjøpet av Stanley Security fullført og det felles potensialet til de to virksomhetene kan nå utnyttes.

Securitas har i dag en sterk posisjon i markedet for sikkerhetstjenester og har kontinuerlig bygget en robust plattform innen teknologi og løsninger for å møte kundenes økende etterspørsel etter smartere og mer innovative teknologibaserte tjenester. De siste årenes strategiske oppkjøp, kombinert med effektive transformasjonsprogrammer og oppkjøpet av Stanley Security, muliggjør Securitas' ambisjon om å være en ledende aktør i sikkerhetsbransjen.

I hjertet av Securitas verditilbud og vekststrategi er en sterk tro på at fremtidens sikkerhet er basert på kombinasjonen av global tilstedeværelse, oppkoblet teknologi og intelligent bruk av data. Ved å tilby og kombinere disse tre delene gjennom hele verdikjeden av sikkerhetstjenester, kan Securitas posisjonere seg som en sterkere forretningspartner for sine kunder over hele verden.

– Vi ser en økende etterspørsel fra kundene om å kunne supplere vårt overvåkings- og konsulenttilbud med teknologibaserte løsninger. Når globale utfordringer raskt oppstår, blir sikkerhetsløsninger grunnleggende for at organisasjoner skal kunne beskytte sine ansatte og eiendeler, og samtidig optimere driften, sier Magnus Ahlqvist, leder og konsernsjef.

– Sammen med Stanley Security kan vi redefinere og utvikle fremtidens sikkerhetsindustri ved å tilby en bred portefølje av integrerte teknologibaserte løsninger som hjelper våre kunder med å fokusere på sin kjernevirksomhet, kommenterer han videre.

Stanley Security er i dag en av de mest kjente leverandørene av elektronisk sikkerhet i verden, med rundt 8 000 ansatte som jobber fra rundt 200 kontorer og 16 overvåkingssentraler i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Canada, Nederland, Norge, Mexico, Storbritannia, Sverige og USA.

– Våre kombinerte tilbud og globale fotavtrykk gjør oss i stand til å styrke vår kompetanse innen teknologi og åpne opp muligheter for innovative løsninger. Sammen vil vi kunne tilby en solid portefølje, som vil gjøre oss i stand til å utvikle sterke kunderelasjoner og levere mer kundeverdi gjennom en enda høyere grad av innovasjon og teknologi, samtidig som vi styrker våre kjerne-evner, vår kompetanse og geografiske rekkevidde, sier Tony Byerly, global president Securitas Technology (tidligere Securitas Electronic Security).

Fusjonen med Stanley Security gjør det mulig for Securitas å øke veksthastigheten og bygge en sterk innovasjonspipeline rettet mot avanserte fremtidige sikkerhetsbehov. Med over 500 000 eksisterende og nye kunder forventer selskapet betydelige kommersielle muligheter.

– Fremover forventer vi at cirka 50 prosent av vårt lønnsomhetsbidrag genereres gjennom salg av elektroniske sikkerhets- og sikkerhetsløsninger, som har høyere margin. Vår samlede kapasitet og kompetanse skaper forutsetninger for sterkere vekst, noe som gir oss stor tro på fremtiden. Våre felles verdier og høye bærekraftsambisjoner er grunnlaget for våre teknologibaserte sikkerhetsløsninger som skaper langsiktig verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, understreker Magnus Ahlqvist og støttes av Matthew Kushner, global president i Stanley Security.Leverandører
Tilbake til toppen