SecurityWorldMarket

14.06.2024

Omny med produkt for vurdering av sikkerhetsrisiko

– Sikkerhetsansvarlige i selskapene trenger et dynamisk og digitalt verktøy for å kontinuerlig vurdere og evaluere potensielle trusler, sier CEO i Omny Sigvart Voss Eriksen.

Omny Risk kan gi et effektivt og løpende verktøy for å vurdere industriell risiko.

Produktet Omny Risk revolusjonerer ifølge CEO i Omny, Sigvart Voss Eriksen, måten industriselskaper kan håndtere risiko og trusler.

– Hva risikoen virksomheter utsettes for går ut på, er stadig i endring med nye faktorer som påvirker industrien på en rekke ulike måter. Sikkerhetsansvarlige i selskapene trenger derfor et dynamisk og digitalt verktøy for å kontinuerlig vurdere og evaluere potensielle trusler, inkludert deres påvirkning på drift og eiendeler i sanntid.

Eriksen forklarer at Omny Risk fanger opp disse faktorene og sammenligner dem med bedriftens egne data. Produktetjusterer og kvantifiserer deretter dataene for raskt å gi ansvarlige i relevante avdelinger forståelse for endringer i risikobildet og mulighet til å ta velinformerte beslutninger.

Ved å kombinere Omny Risk med Omny’s unike rådgivningstjenester innenfor operasjonell teknologi, får selskaper en komplett pakke for å takle sikkerhetsrisiko

Omny Risk gir brukerne en oversikt over selskapets industrielle risikobilde. Med detaljer om potensielle trusler, deres mulige innvirkning, samt anbefalte initiativer og deres sannsynlighet for effektivitet, kan Omny Risk hjelpe med budsjettering for cybersikkerhetstiltak samtidig som det gir organisasjoner mulighet til å ta bedre, datadrevne beslutninger og prioritere tiltak. Dette er nøkkelfunksjonene i Omny Risk:

  • Evaluering av nye risikoer etter hvert som de oppstår (sanntids risikoanalyse)
  • Kvantitative data for straetgiske beslutninger
  • Risikoprioritering i henhold til selskapets krav og industristandard
  • Forslag til risikoreduserende tiltak tilpasset hver site.
  • Innsikt fra fysisk, IT- og OT-sikkerhet samlet på ett sted


Leverandører
Tilbake til toppen