SecurityWorldMarket

19.11.2021

Nytt oppkjøp fra Garda Sikring - fester grepet om Nord-Norge

Konsernsjef: Jon Ola Stokke

Garda Sikring er Norges største og ledende selskap innen område- og veisikring. Nylig ble Nord-Norges største veisikringsselskap, Nordnorsk Veisikring AS kjøpt opp. Med oppkjøpet posisjonerer selskapet seg i et område der store veiprosjekter er under planlegging.

Garda Sikring er ledende i Norge på sikring av kritisk infrastruktur, blant annet vei- og jernbane, industrianlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner og idrettsanlegg. Gjennom de siste årene har veksten vært sterk og, selskapet er involvert i flere sentrale infrastrukturprosjekter i Norge.

Store veiprosjekter under planlegging i Nord-Norge
Mange store veiprosjekter er under planlegging i Nord-Norge, ikke minst Hålogalands-vegen som er Nord-Norges største samferdselsprosjekt.

– Nord-Norge er et veldig spennende område der mange store veiprosjekter pågår eller er under planlegging. Nordnorsk Veisikring er et svært kompetent selskap med solid fartstid i vår bransje. Gjennom oppkjøpet styrker vi ikke bare vår posisjon i en viktig landsdel, vi får også tilført masse kompetanse gjennom erfarne og dyktige nye kolleger, hvor kultur og forretningsfilosofi passer som hånd i hanske med vårt datterselskap Trygg Vei. Nå vil vi bygge videre på posisjonen Nordnorsk Veisikring har etablert, samtidig som vi rigger oss for videre vekst og utvikling i regionen, forteller Jon Ola Stokke, konsernsjef i Garda Sikring.

Henter ut synergier
– Vi opplever en klar styrke med vår nasjonale geografiske tilstedeværelse. Denne styrkes ytterligere gjennom oppkjøpet og at vi nå får en ny lokasjon i Leinesfjord mellom Bodø og Narvik. Det gir oss store fortrinn for å kunne håndtere prosjekter ennå mer effektivt i våre nordligste fylker. Vi henter også ut store effekter gjennom bedre utnyttelse av utstyr og mannskap, felles systemer og ikke minst felles innkjøp, sier Stokke.


Leverandører
Tilbake til toppen