SecurityWorldMarket

24.06.2024

Ny undersøkelse: Én av fem ledere bruker KI hver dag

Det er tydelig at kunstig intelligens har gjort sitt inntog blant ledere i norsk arbeidsliv. 20 prosent bruker teknologien hver dag, men mange uttrykker bekymring for datasikkerhet og personvern.

En fersk undersøkelse blant ledere i Norge viser stor oppslutning rundt generativ KI (GenAI). Likevel bekymrer mange seg for hva de vil innebære når det kommer til datasikkerhet og personvern.

Undersøkelsen, utført av Coleman Parkes Research Ltd. på vegne av KI-selskapet SAS Institute, er gjort blant 100 strategiske beslutningstakere innen KI og dataanalyse i Norden (25 fra hvert nordisk land).

– Norske beslutningstakere innser at generativ KI kan drive frem innovasjon, nye kundeopplevelser og operasjonell effektivitet. Men resultatene viser også at mange selskaper mangler det som kreves for å implementere teknologien på en vellykket og ansvarlig måte, sier Josefin Rosén, som er trustworthy KI-spesialist hos SAS Institute.

Viktige funn i undersøkelsen:

 • Fire av ti norske selskaper og organisasjoner (40 %) har begynt å implementere generativ KI, hvorav kun fire prosent har fullt integrert teknologien på bedriftsnivå.
 • 20 prosent av de spurte lederne oppgir at de bruker teknologien daglig. Dette er noe høyere enn de nordiske tallene, hvor 17 prosent av de spurte oppgir at de bruker det daglig.
 • Over halvparten (52 %) forventer at generativ KI vil drive frem innovasjon og konkurransefortrinn i markedet selskapet eller organisasjonen opererer i.
 • 80 prosent oppgir at generativ KI fører til økonomiske eller tidsmessige besparelser.
 • Selv om mange selskaper og organisasjoner ennå ikke har implementert generativ KI, planlegger de fleste (91 %) å investere i teknologien innen 2024/25. Dette tallet er noe lavere i Norden – hvor 84 prosent svarer det samme.
 • Over 70 prosent av de spurte i Norge har et dedikert budsjett for dette i det kommende året. Norge ligger en del lavere enn hele Norden samlet sett, hvor 87 prosent oppgir å ha et slikt budsjett.
 • 39 prosent forventer en substansiell økning i effektivitet og kostnadsbesparelse gjennom bruk av generativ KI.
 • Over tre av fire er bekymret for datasikkerhet (77 %) og personvern (84 %) ved bruk av generativ KI.
 • Over halvparten (57%) oppgir at det er klar til å oppfylle gjeldende regelverk for generativ KI. Her ligger Norge på linje med Norden (53%)

– Selskaper og organisasjoner møter gjerne utfordringer i forbindelse med implementeringen. Dette risikerer å sluke ressurser, gjøre innsatsen ineffektiv og svekke konkurranseevnen. Manglende strategi og kontroll risikerer også å gjøre det vanskeligere for dem juridisk sett å etterleve EUs KI-lov. Disse må bruke mer tid på å utvikle sine forretningsstrategier for å integrere KI på en effektiv måte og sikre integrasjon, styring og transparens i teknologien.

SAS-undersøkelsen gir flere anbefalinger for å lykkes med generativ KI:

 • Strategisk implementering
 • Omfattende styring
 • Teknisk integrasjon
 • Ekspertrådgivning


Leverandører
Tilbake til toppen