SecurityWorldMarket

24.11.2022

Ny regional koordinator i Midt-Norge

Kjell Ivar Andersen har takket ja til å overta som regionkontakt for NSR i Midt-Norge.

Kjell Ivar jobber til daglig som avdelingssjef for Securitas i Trøndelag. Han har jobbet i Securitas siden 1993, har også bakgrunn fra Forsvaret, anleggsbransjen og varehandelen. I tillegg til befalsutdanningen fra Forsvaret har han fagbrev i Sikkerhetsfaget og en lang rekke kurs og spesialiseringer innen fagområdet.

– Jeg har alltid satt pris på at det er framdrift og utfordringer i både jobben og tilværelsen ellers, og jeg har vært heldig som har kunnet utvikle meg og min arbeidsplass gjennom mange år.

Når man er nysgjerrig av natur lærer man noe nytt hver dag og tar med seg kompetanse som kan bli avgjørende, -du vet bare ikke når. Innen sikkerhet handler det om å forebygge det som ikke har skjedd og håndtere det du ikke så komme. I denne bransjen er det stor variasjon i problemstillingene og jeg vet ikke om det er person-profilering, sprengningssertifikatene, sikker-jobb-analysen eller demens-forståelsen som kommer til å bli brukt mest den neste uka. -Jeg liker den variasjonen.

Jeg ser fram til å bli bedre kjent med enda flere av de kompetente bedriftene og enkeltpersonene NSR samler i sin virksomhet framover, avslutter Kjell Ivar.

– Vi er glad for at Kjell Ivar har tatt på seg oppgaven som ny regional koordinator i Midt-Norge. Regionene er viktige for oss, og vi er trygge på at det blir et godt samarbeid mellom våre medlemmer i Midt-Norge, politiets næringslivs kontakt og oss i administrasjonen, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.Leverandører
Tilbake til toppen