SecurityWorldMarket

06.10.2021

Ny og oppdatert – EX-KOMP:2021

EX-KOMP:2021 er nå tilgjengelig i ny revidert utgave. Foto: Ole Petter Sørensen, Trainor

Jobber du i eksplosjonsfarlige områder? Da anbefales EX-KOMP:2021.

Alle som arbeider i eksplosjonsfarlige områder, må rette seg etter myndighetenes krav. Dokumentet EX-KOMP:2021 gir anbefalinger basert på erfaringer og kunnskap fra fagmiljøer innen Ex i Norge. Seniorinstruktør i Trainor, Ole Petter Sørensen, er blant den som har deltatt i utarbeidelsen.

I tillegg til Sørensen har arbeidsgruppen bestått av Lennart Jardstål og Arne Nossum fra Equinor, Dag Ove Fauskanger fra Aker Solutions og Dag Ivar Roald fra Adeptor.

– Formålet med dokumentet er å definere et nødvendig og tilstrekkelig nivå for teoretisk og praktisk opplæring for de som skal arbeide med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, forteller Sørensen.

Dedikert til sikkerhet

Anbefalingene skal være til hjelp for bedrifter og kursleverandører med tanke på både teoretisk og praktisk opplæring.

– Dokumentet har en lang historie, helt fra 1994, og jeg har selv sittet i arbeidsgruppen siden 1999. I 2011 utarbeidet det tidligere Ex-utvalget til IFEA en pensumliste og kompetansematrise. De seneste årene er det blitt etterlyst en revidering av dette fra flere aktører i bransjen. Det er denne som nå er klar, sier den erfarne seniorinstruktøren.

Dokumentet har vært gjennom en omfattende ombygging og på høring hos DSB, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet før det ble godkjent.


Leverandører
Tilbake til toppen