SecurityWorldMarket

19.09.2023

Ny direktør for sikkerhet og risikostyring i HRP

Lars Eirik Berg, ny direktør for sikkerhet og risikostyring i HRP

Lars Eirik Berg går inn i en ny rolle som direktør for sikkerhet og risikostyring i HRP. Berg får ansvar for å lede HRPs allerede godt etablerte satsning innen sikkerhetsrådgivning, og vil i tillegg få ansvar for å etablere og utvikle et nytt tjenesteområde innen helhetlig risikostyring.

HRP har siden 2020 bygget opp et meget solid landsdekkende kompetansemiljø innen helhetlig sikkerhetsrådgivning, som dekker hele spekteret av forebyggende sikkerhet, sikkerhetsrisiko, sikkerhetsstyring, informasjons- og cybersikkerhet samt beredskap og krisehåndtering. HRP leverer i tillegg en rekke tjenester innen ROS-analyser, risikovurdering, og andre analyser, også langt utenfor sikkerhetsområdet.

– Det er derfor et naturlig steg videre for oss å samle samt forsterke HRPs satsninger innen risiko og risikostyring under en paraply siden det er svært mange synergieffekter å hente ut her. Det vil igjen ha stor verdi for våre kunder, sier administrerende direktør, Jan-Arild Kingswick.

Denne nye rollen vil også ha ansvar for sikkerhet og risikostyring internt i HRP, som sikkerhetsdirektør og Chief Risk Officer (CSO / CRO), hvor faglig rapportering går til HRPs administrerende direktør samt styre.

Lars Eirik Berg har vært en del av HRP siden høsten 2020, hvor han har vært med å bygge opp HRPs enhet for sikkerhetsrådgivning, som fagdirektør for forebyggende sikkerhet og analyse. Han har tidligere lang og bred erfaring med sikkerhetsarbeide nasjonalt og internasjonalt blant fra Forsvaret, som sikringsingeniør og senere fagleder for Forsvarsbygg sikringstjenester, samt som sikkerhetsdirektør i DNB.

Sikkerhet og risikostyring
– Risikostyring er ofte definert som systematiske prosesser for å identifisere, analysere, evaluere, håndtere, overvåke og kommunisere risikoer. Formålet med god risikostyring er å minimere negativ påvirkning og maksimere mulighetene for å oppnå en virksomhets fastsatte mål, sier Berg.

– Det å kunne identifisere, forstå samt håndtere egen risiko er svært viktig for å kunne sette riktig og akseptabelt sikringsnivå for en virksomhet. Det at vi nå ser risikostyring under ett i HRP, uavhengig av fagfelt, tror jeg vil komme våre kunder meget godt til gode, avslutter Lars Eirik Berg.Leverandører
Tilbake til toppen