SecurityWorldMarket

18.01.2021

NorSIS er en av 11 cyberforsvarerne som får Sønstebyprisen 2021

Jonas Sønsteby deler ut Sønstebyprisen til Lars-Henrik Gundersen. NorSIS er en av 11 aktører som får årets pris.

Årets pris går til «Sivile og militære, private og offentlige cyberforsvarere» for sitt samarbeid og samlede innsats for å forsvare demokratiet og våre demokratiske institusjoner. – Jeg er både stolt og ydmyk over at NorSIS er en av prismottagerne, sier administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen.

Hovedformålet med prisen er å hedre «den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

- Å motta denne prisen er både motiverende og viktig for oss som jobber med dette hver dag, sier Lars-Henrik. Jeg vil spesielt takke våre medarbeidere og samarbeidspartnere som jobber for å beskytte samfunnet mot kriminalitet og negative krefter, i tråd med Gunnar Sønstebys visjon. Gjennom denne tildelingen anerkjenner Sønstebyfondet hvor viktig arbeidet med cybersikkerhet faktisk er i dagens samfunn, sier han.

- At samarbeidet mellom oss som jobber med dette også trekkes frem i begrunnelsen for utdelingen, setter vi også stor pris på. Å sikre at Norge og nordmenn både er best mulig forberedt på, og i stand til å håndtere et økende antall cyberangrep er en stor oppgave som krever bred innsats på mange arenaer, avslutter Gundersen.

Årets utdeling var digital.

NorSIS mottar prisen sammen med: FHS/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, CSS og NORMA CYBER.

Prisen deles ut av Gunnar Sønstebys Minnefond.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen