SecurityWorldMarket

04.06.2024

Samarbeid mellom datatilsyns-myndighetene

De nordiske datatilsynsdirektørene

Den 30.–31. mai 2024 møttes de nordiske datatilsynsmyndighetene i Oslo til sitt årlige møte. Formålet med møtene var å diskutere aktuelle personvernspørsmål og utveksle praksis. På møtet ble det signert en felles erklæring om hvordan de skal samarbeide om aktuelle personvernspørsmål.

Møter mellom de nordiske datatilsynsmyndighetene har vært arrangert siden 1988, og i år deltok alle de nordiske landene (Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland).

– De nordiske datatilsynsmyndighetene deler de samme verdiene og møter de samme utfordringene. Vi vil derfor fortsette det tette samarbeidet og styrke det også i tiden fremover, sier direktør Line Coll i det norske Datatilsynet.

Under møtet vedtok de nordiske datatilsynene blant annet noen felles prinsipper om barn og online spill. Disse vil bli publisert senere.

I forbindelse med EUs pakke med nye lover på det digitale feltet, ble viktigheten av å unngå fragmenterte tilsynsstrukturer fremhevet. Hvis det gis ressurser til det, kan datatilsynsmyndighetene gi praktisk veiledning om samspillet mellom personvernforordningen og den nye lovgivningen, for å støtte innovasjon.

KI ble også diskutert spesifikt. Selv om KI-forordningen vil regulere visse aspekter ved KI, vil forordningen fortsette å gjelde. Som regel vil utvikling, opplæring og bruk av KI innebære behandling av personopplysninger, og det er derfor nødvendig å forholde seg til begge regelsettene. Datatilsynsmyndighetene har en rekke roller å fylle når det gjelder KI, og trenger tilstrekkelige ressurser til å utføre oppgavene sine og for å kunne motvirke juridisk usikkerhet.

Det ble også fremhevet at nasjonal lovgivning må sikre og støtte ansvarlig KI. Det er særlig viktig å sørge for at behandling av personopplysninger i forbindelse med KI har et rettslig grunnlag.

Viktigheten av den generelle nordiske tilnærmingen med å ilegge overtredelsesgebyr ovenfor offentlige organer ble også diskutert. Datatilsynene i Finland, på Åland og på Færøyene bør også få mulighet til å ilegge slike overtredelsesgebyr.

Endelig ble viktigheten av effektivitet og en risikobasert tilnærming til tilsynsoppgavene diskutert. Datatilsynenes ressurssituasjon fortsetter å påvirke evnen til å ivareta innbyggernes grunnleggende rett til personvern. Situasjonen på Åland er særlig prekær.

Møtet ble avsluttet med at en felles erklæring ble signert av alle datatilsynsmyndighetene.Leverandører
Tilbake til toppen