SecurityWorldMarket

10.11.2021

Nkom og Tolletaten intensiverer kampen mot jammere

14.000 informasjonsbrosjyrer om jammere på fire språk er distribuert fra Nkom til 33 tollstasjoner i Norge, Sverige og Finland. De skal informere sjåfører som passerer grensen om at jammere er ulovlig og straffbart å bruke og omsette i Norge. Fra venstre avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal og senioringeniør Nataliya Kovalevska som viser brosjyrene, mens overingeniør Nicolai Gerrard viser to eksempler på jammere. Foto: Cato Berge, Nkom

I samarbeid med Tolletaten jobber Nkom nå for å stoppe import og bruk av jammere i Norge. Nkom og Tolletaten har hjemmel til å inndra varer som utgjør en alvorlig risiko, og Tolletaten kan kontrollere og stanse varer på grensen. Politiet kan også beslaglegge jammerutstyr. Et forebyggende tiltak er å dele ut informasjonsbrosjyrer på flere språk, til både private og yrkessjåfører som passerer grensen. Mange er ikke klar over at omsetning og bruk av jammere er forbudt og straffbart i Norge.

Jammere truer samfunssikkerheten

­– Aktører med viktige funksjoner utsettes for fare ved jamming og mister evnen til posisjonsbestemmelse og navigasjon, forteller avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). – Det gjelder samfunnskritiske funksjoner som Luftambulansen, nødtjenester, luftfart, Forsvaret og Politiet. Jamming skaper også problemer for private mobil- og navigasjonstjenester, yrkessjåfører, fiskerinæring og petroleumsvirksomhet, forteller Heimdal, som tror mange ikke er klar over rekkevidden og farene en enkel jammer i en bil kan skape for omgivelsene.

Straffbart å bruke jammere

– Det er straffbart å bruke jammere i Norge. All omsetting og bruk av jammere er forbudt og kan medføre overtredelsesgebyr eller fengsel i inntil seks måneder, informerer Heimdal i Nkom, som nå sammen med Tolletaten intensiverer kampen mot jammere også gjennom forebyggende arbeid.

– Vi har blant annet laget en informasjonsbrosjyre om jammere på flere språk som nå er sendt til 33 tollkontorer i Norge, Sverige og Finland. 14.000 brosjyrer skal nå distribueres på grenseovergangene, forteller avdelingsdirektøren, som håper mange sjåfører nå får med seg denne informasjonen.

Nkom ønsker tips

Nkom fører tilsyn med markedet for å forhindre omsetning av jammerutstyr i Norge. Men utstyret kan også skaffes i utlandet og via utenlandske nettsider, og det er dette Nkom nå vil stoppe ved grenseovergangene.

Nkom ønsker også tips om bruk og omsetning av jammerutstyr for å forhindre alvorlige hendelser med jamming.

Avansert måleutstyr for å finne jammere

– Vi har ansatte med høy kompetanse flere steder i landet som benytter avansert måleutstyr for å oppdage og lokalisere jammere, forteller Heimdal.

– I år har vi blant annet lokalisert jammere hvor eier ble bøtelagt av politiet. Vi har også funnet jammere som blant annet forstyrret Luftambulansen, sier Heimdal, som håper informasjonskampanjen om jammere vil bidra til at brukere og potensielle kjøpere av utstyr forstår de alvorlige konsekvensene jamming kan få.

Hva er en jammer?

En jammer er ulovlig elektronisk utstyr som blir laget for å blokkere trådløs kommunikasjon gjennom å sende ut støysignaler. Det resulterer i at mottakerutstyr slutter å fungere. Mange kan oppleve å miste mobil- eller satellittdekningen helt, over kortere eller lengre tidsrom.

Jammere kan også omsettes under andre betegnelser, som eksempelvis «anti-tracking GPS blocker» og «privacy protection».


Leverandører
Tilbake til toppen