SecurityWorldMarket

09.08.2022

Nils Holm Toverud inn i NFM Group sin toppledergruppe

Nils Holm Toverud (46) tiltrer i rollen som Chief Business Officer i NFM Group, og går dermed inn i selskapets toppledergruppe.

Toverud kommer fra rollen som CEO i Thales Commercial Norway og COO for Thales sin virksomhet i nord og sentral-Europa. Han vil være ansvarlig for den videre internasjonale satsningen i NFM Group.

– NFM Group leverer produkter og tjenester i hele Europa. En viktig del av vår langsiktige strategi er å være fysisk til stede i våre nøkkelmarkeder. Med Nils som en del av lederteamet og med hans unike internasjonale bakgrunn, er vi godt rustet til å utvikle oss ytterligere i våre viktigste markeder, sier Walter Øverland, konsernsjef i NFM Group.

– I de neste årene skal vi blant annet etablere fabrikk i Frankrike og USA. I tillegg skal det stå klart en ny fabrikk i Bulgaria i tredje kvartal i år, ettersom vår fabrikk i Ukraina måtte avvikles som følge av krigen. Vi jobber også med å betydelig forsterke vår posisjon i Tyskland, avslutter Øverland.

Har kjent NFM lenge.
– Jeg har kjent til NFM over lengre tid, og jobbet blant annet tett med selskapet under det norske programmet for soldatmodernisering hvor vi sammen arbeidet for å posisjonere ledende norsk teknologi i det internasjonale markedet. Inntrykket mitt har alltid vært – og er – at NFM er et selskap som er innovativt, profesjonelt og fremtidsrettet. Jeg ser frem til å sette i gang arbeidet med teamet i NFM, selv om jeg naturligvis vil savne Thales og mine kollegaer der.

Toverud har lang erfaring i Thales, hvor han blant annet har jobbet ved Thales sitt hovedkontor i Paris. Han har også bakgrunn fra Forsvaret som offiser, hvor han jobbet flere år i FLO. Nils er utdannet ingeniør fra Forsvarets Ingeniørhøgskole, og innehar også en Master in Management fra BI. Toverud fullførte Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole i 2021.

Et Europa i endring
– Siden Ukraina-krigens start har både rammevilkår og forutsetninger for internasjonalisering endret seg betydelig på svært kort tid. Vi ser at flere land vektlegger leveringssikkerhet i langt større grad enn tidligere, og at det derfor er viktig for flere nasjoner at produksjon skjer nasjonalt, eller i tett tilknytning, sier Toverud.

– I tillegg er det svært høy etterspørsel etter produkter innen soldatbeskyttelse, hvilket innebærer både muligheter og utfordringer for oss. Selve produksjonslinjen må skaleres betydelig opp, i tillegg til at det blir vanskeligere å få tak i råvarematerialer for å få produsert produktene. På den andre siden ser det ut til at NFM Group vil kunne vokse betydelig i årene som kommer, avslutter Toverud.

Toverud startet i sin nye stilling 01.07.2022.Leverandører
Tilbake til toppen