SecurityWorldMarket

14.11.2022

Markedet for perimetersikkerhet mot 55 milliarder dollar innen 2022

En ny rapport fra Grand View Research anslår størrelsen på det globale perimetersikkerhetsmarkedet til 49,8 milliarder dollar innen 2021 og 54,8 milliarder dollar innen 2022. Med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 9,4 prosent forventes markedet å være verdt 132,4 milliarder dollar innen 2030.

Økende offentlig utrygghet og økende organisert kriminalitet, som tyveri, smugling og menneskehandel, har ført til en økende etterspørsel etter sikkerhetssystemer, skriver Grand View Research.

Smartere byer driver tilvekst
Segmentet for videoovervåkingssystemer forventes å vise til den raskeste gjennomsnittlige veksten frem til 2030 på grunn av landenes store investeringer i smarte infrastrukturprosjekter. Det globale behovet for å øke sikkerheten og forbedre sikkerheten i mange bransjer bidrar betydelig til vekst. Sammenlignet med det foregående tiåret har overvåkingsmarkedet endret seg på grunn av betydelige fremskritt innen skyhosting og videoovervåkingsprogramvare.

Markedet for alarm- og deteksjonssystemer forventes å vokse i sakte tempo under prognoseperioden. Her forventes vedlikehold og support å vise den raskeste veksten de neste åtte årene.

Videre hevdes det at perimetersikringssystemer i økende grad vil bli brukt innenfor transportsegmentet.

Systemintegrasjon skaper muligheter
Oppsummert indikerer de viktigste funnene fra rapporten at segmentet systemintegrasjon og konsulenttjenester dominerte markedet i 2021 og forventes å generere høye inntekter innen 2030.

– Systemintegrasjon og konsulenttjenester hjelper bedrifter med å skape muligheter for å drive høy ytelse og akselerere forretningsinnovasjon – og dermed skape vekstmuligheter for segmentet, skriver Grand View Research.

Asia og Stillehavsregionen vokser raskest
Segmentet for videoovervåkingssystemer forventes å oppleve den raskeste veksten i prognoseperioden – økende bekymringer for offentlig sikkerhet og sikkerhet, økende etterspørsel etter spionkameraer og økende bruk av IP-kameraer driver videoovervåkingssystemsegmentet; sluttbrukersegmentet innen det militære og forsvar sto for den største andelen av globale inntekter i 2021. Det regionale markedet i Asia Pacific forventes å oppleve den raskeste CAGR over prognoseperioden (2021 – 2030) på grunn av økende infrastrukturutvikling.

Nøkkelspillere
Noen av nøkkelaktørene som nevnes i rapporten inkluderer Axis Communications AB, Barrier1 Systems, Inc., Optex, Inc., Honeywell International Inc., Tyco International Ltd., Puretech Systems, Senstar Corp., Delta Scientific Corp. og Cias Elektronica Srl.Leverandører
Tilbake til toppen