SecurityWorldMarket

11.07.2022

Markedet for kameraovervåking øker, tross prisstigning

Etter den Covid-relaterte nedgangen i 2020 har det globale overvåkingsmarkedet økt sterkt.

Novaira Insights har sluppet sin nyeste rapport om det globale markedet for videoovervåkingsprodukter med tittelen «The World Market for Video Surveillance Hardware and Software – 2022 edition». Den viser en fortsatt vekst til tross for den prisdrivende komponentbristen og inflasjonstrykket.

En ny rapport fra Novaira Insights avslører at det globale markedet for videoovervåking økte med 16,4 prosent i 2021, da restriksjonene som følge av Covid-19-pandemien ble fjernet. Rapporten viser at leveransene av sikkerhetskamera og relatert utstyr økte i takt med en oppdemmet etterspørsel. Komponentbristen i produksjonsleddet drev imidlertid opp prisene, noe som sannsynligvis hemmet tilveksten noe, ifølge Josh Woodhouse, hovedanalytiker og gründer av Novaire Insights, som ser fortsatte prisøkninger nå også som følge av rådende inflasjon.

– Den globale gjennomsnittsprisen for et nettverkskamera økte med over 7 prosent i 2021. Dette gjorde 2021 til det første året da den globale gjennomsnittsprisen for nettverkskamera økte. Dessuten kommer det generelle inflasjonstrykket til å tvinge leverandører til å øke prisene ytterligere under 2022 og 2023.

Covid-19 hemmer salget i Asia
2021 viste til en høy vekst i de fleste regioner. Der veksten var lavere, eksempelvis markedene i Midtøsten og India, hadde sin årsak i drøyende covid-19-restriksjoner som årsaket fortsatte forstyrrelser i det normale forretningsklimaet. Her har tilfriskningen etter covid blitt forsinket, noe som leder til mye høyere tilvekstprognoser under 2022.

Skybasert videoovervåking øker
Trenden for økt bruk av skyen for videoovervåking fortsatte også under 2021, spesielt i Americas-regionen, hvor markedet for programvare for sky-videohåndtering oversteg 150 millioner dollar.

Ifølge Joe Cropley, sjefsanalytiker i Novaira Insights, har USA vært raskere til å ta i bruk skyen for videoovervåking enn de fleste andre land i verden.

– Der brukes ofte skyen til videooversåkingssystem i både små og store organisasjoner med distribuerte lokasjoner, hvor hver og én har et mindre antall kamera.

Rapporten spår at antallet sky-tilkoblede sikkerhetskamera i Amerika kommer til å øke i snitt over dobbelt så raskt som nye nettverkskameraleveranser mellom 2021 og 2026.

Nesten 12 prosents vekst i 2022
Det globale markedet for videoovervåking innen maskinvare og programvare forventes å øke med 11,7 prosent i 2022, fra cirka 25,3 milliarder dollar i 2021 til et estimat på 28,2 milliarder dollar.Leverandører
Tilbake til toppen