SecurityWorldMarket

16.11.2022

Markedet for cybersikkerhet i smarte bygg dobles innen 2027

Ifølge analysefirmaet Memoori, rangerer cybersikkerhet konsekvent som en av de tre største bekymringene for organisasjoner som vurderer investeringer i IoT eller digitale transformasjonsprosjekter.

De økende kostnadene for cybersikkerhet de siste årene har vært drevet av den store økningen i løsepengevareangrep, en rekke høyprofilerte datainnbrudd og de massive sikkerhetsutfordringene som følger overgangen til mer arbeid på distanse og det økende presset for å bevege seg mot digital transformasjon .

Over 12 prosents vekst
Memooris nye rapport – med tittelen “Cyber Security in Smart Commercial Buildings 2022 to 2027” – anslår at det globale salget av maskinvare, programvare og tjenester for cybersikkerhet i smarte bygninger nådde 4,33 milliarder dollar i 2021, og selskapet forventer at markedet vil oppnå en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 12,2 % i løpet av de neste fem årene at salgsverdien vil nå en verdi på 8,65 milliarder dollar innen år 2027.

Sertifisering kan gi konkurransefordeler
Forskningen antyder at, som med implementeringen av all ny teknologi, sluttbrukere og leverandører bør vurdere cybersikkerhetsbehov gjennom hele design- og konstruksjonsprosessen, bygge inn de riktige sikkerhets- og integritetskontrollene og risikoreduserende løsninger i alle utviklingstrinn.

– Å møte de siste cybersikkerhetsstandardene og ha offisielt sertifiserte IoT-produkter kan gi en klar konkurransefordel for leverandører når de legger tilbud på nye forretninger, sier James McHale, sjefanalytiker i Memoori.

Cybertrusler kan hemme utviklingen
Markedsutfordringene er varierte, men Memoori-studien antyder at det kanskje mest utfordrende aspektet ved effektiv håndtering av cyberrisiko for smarte bygninger er de store forskjellene mellom historiske tilnærminger til systemdesign og drift, og ulike prioriteringer mellom IT-systemer og operasjonelle teknologisystemer (OT).

Økende nivåer av cyberrisiko, som utgjøres av IoT-enheter og tilkoblede smarte byggesystemer, har en betydelig negativ innvirkning på eiendomseieres evne til å effektivt forsikre sine eiendeler. Noen bransjeobservatører går til og med så langt som å si at mangelen på effektiv nettbeskyttelse raskt er i ferd med å bli en betydelig barriere som holder tilbake utviklingen av smarte bygninger.

Motstandsdyktig bransje
Det er også en bekymring for at en stor del av eiere og operatører av smarte bygninger kan være helt uvitende om at de ikke har noen legitim forsikringsdekning for sine smarte bygg-systemer og vil være fullt ut ansvarlige for alle relaterte kostnader i tilfelle et cyberbrudd. Memoori-rapporten indikerer imidlertid også at markedet vil vise seg motstandsdyktig til tross for et utfordrende globalt miljø med et stadig økende digitaliseringsnivå, kombinert med et økende antall cyberangrep, økende kostnadsimplikasjoner av vellykkede datainnbrudd, og stadig strengere cybersikkerhet og Personvernrelatert lovgivning som samlet fortsetter å stimulere utgiftsvekst, ifølge Memoori-rapporten.Leverandører
Tilbake til toppen