SecurityWorldMarket

03.09.2021

Markedet for brannsikkerhet mot 736 mrd. NOK i 2026

Markedet for brannsikkerhet ble verdsatt til 540 milliarder NOK i 2021 og forventes å nå 736 milliarder NOK i 2026, ifølge forskningsinformasjon fra Marketsandmarkets.

Rapporten om brannsikkerhetsmarkedet inkluderer påvirkning fra Covid-19 og antyder at markedsveksten drives frem av utviklingen i byggebransjen, en økning i tap av menneskeliv og eiendom på grunn av brannutbrudd, strenge regelverkskrav og en økning i adopsjon av trådløs teknologi i branndeteksjonssystemer.

Brannhemmingssegmentet forventes å være den største bidragsyteren på markedet for brannsikringssystem fra 2021 til 2026. Et brannhemmingssystem startes når det mottar brannvarsel fra ulike sensorer og detektorer. Sortert etter produkt har brannhemmingsmarkedet blitt segmentert i brannsprinklere, dyser, hetter og kontrollhoder, brannhemmere og brannvarslere og kontrollpaneler. Brannhemmere brukes for å forhindre spredning av brann og slukke den. Brannslukkere bruker vann, skum, karbondioksid (CO2) og andre brannslukkende materialer for å kontrollere brann. Veksten i dette markedet drives av teknologiske fremskritt og innovasjoner i byggebransjen, en økning i antall retningslinjer, forskrifter og myndighetsmandater, og økt skade på menneskeliv og eiendom på grunn av brannutbrudd.

Høy vekst innen vedlikeholdstjenester

Vedlikeholdstjenester inkluderer rettidig service og revisjon av brannsikringssystemer for å sikre at disse systemene oppfyller alle nødvendige brannsikkerhetsstandarder og fungerer hensiktsmessig under en nødssituasjon. Vedlikeholdstjenester inkluderer inspeksjon, testing, service og reparasjon av komponenter, og overvåking av brannsikringssystemene og deres komponenter. Tjenestene omfatter utstyrsforsyning, systemtesting og igangkjøring og regelmessig forebyggende vedlikehold.

Høyest presterende vertikaler

Det vertikale markedet innen olje, gass og gruvedrift forventes å vokse med den høyeste CAGR i prognoseperioden. Olje, gass og gruvevertikalen involverer materialer som petroleum, råolje, brannfarlige gasser (eksempelvis butan) og kull. Disse materialene er brannfarlige og derfor - for å unngå brannulykker - brukes avanserte systemer for brannbeskyttelse innen disse områdene. Svært effektive branndeteksjons- og forebyggingssystemer er påkrevd i denne sektoren for å forhindre ulykker. Brannhemmende systemer med rene, brannhemmende systemer med tørre kjemikalier, og sprinkler for vann og skum brukes i gruvesektoren. Gassbaserte undertrykkelsessystemer (CO2, FM200, Novec og Inert) og sprinklersystemer brukes i olje- og gassektoren.

APAC viser til de største vekstmulighetene

APAC forventes å være det raskest voksende markedet for brannsikringssystemer i perioden 2021—2026. Økende urbanisering har medført økte byggeaktiviteter, noe som bidrar betydelig til veksten av markedet i denne regionen. APAC er en utviklingsregion, og land som Kina, Japan og Sør -Korea driver den generelle veksten i markedet for brannbeskyttelsessystem her. Etterspørselen etter brannsikringssystemer forventes å øke med teknologiske og økonomiske fremskritt. I tillegg, ifølge analytikerne, har regjeringer i denne regionen også fastsatt normer for brannsikkerhet, og sektoren for brannsikringssystemer forventes å vokse med gjennomføringen av disse retningslinjene.

Store aktører som er involvert i det globale markedet for brannbeskyttelsessystemer og som nevnes i forskningen, inkluderer Johnson Controls, Carrier Global Corporation, Honeywell International, Siemens, Halma, Robert Bosch, Hochiki, Gentex, Minimax Viking, og Securiton.


Leverandører
Tilbake til toppen