SecurityWorldMarket

14.06.2021

Markedet for brann og deteksjon forbi 62 mrd. USD innen 2028

Det globale markedet for brannalarm og deteksjon forventes å nå USD 62,02 milliarder innen 2028, med en CAGR (gjennomsnittlig årlig vekstrate) på 4,1% i prognoseperioden, ifølge en studie utført av Grand View Research, Inc.

Forskningen antyder at markedet får en fremtredende rolle, mer nå midt i Covid-19-pandemien som rammet verdensøkonomien i 2020, med virksomheter som skifter til eksterne arbeidsmodeller. Kravet om boligbrannsikkerhet var vitne til en økning, med ansatte som brukte mer tid på å jobbe hjemmefra.

Den globale etterspørselen overgikk 40 milliarder dollar i 2020 og vil fortsette sin vekst de neste sju årene ifølge analytikerne i Grand View. Mens pandemien skapte noen lukrative muligheter for OEM-ene, økte også bevisstheten om sikkerhet av eiendeler i den kommersielle sektoren. Etter hvert som bedrifter gjenopptar etter pandemien, vil behovet for å beskytte anlegg med retningslinjer og installasjoner som fremmer brannsikkerhet, oppmuntre bygningseiere til å enten bytte ut gammelt utstyr eller installere nytt sikkerhetsutstyr.

I tillegg antyder funnene at fremskrittene innen brannsikkerhetsprodukter ved å utnytte de nyeste trådløse teknologiene vil hjelpe OEM’ene å følge med på konkurransedyktig rivalisering i bransjen. Fremskritt etterfulgt av kostnadseffektive produkter og service- og vedlikeholdsinstallasjoner vil gå langt for å favorisere salg. Leverandører tar sikte på å lansere nye produkter og utnytte muligheter i fremvoksende markeder ved å utvikle et lokalt salgsnettverk og lukke nye forretningsavtaler.

Alle slike innsatser fra OEM’er vil føre til markedsvekst de neste årene. Bortsett fra salg av nytt utstyr, øker også etterspørselen på erstatningsmarkedet. Eldre infrastruktur med utdatert brannsikringsutstyr vil bane vei for nye forretningsmuligheter i løpet av de neste sju årene. Erstatningsscenariet vil sannsynligvis skape muligheter i det nordamerikanske og europeiske markedet, der markedet har nådd taket når det gjelder vekst.

Viktige aktører som nevnes av Grand View Research og som nevnes i rapporten inkluderer Johnson Controls, Honeywell, Napco, Nittan, Siemens, Halma, United Technologies, Bosch og Eaton.


Leverandører
Tilbake til toppen