SecurityWorldMarket

30.04.2021

Kraftig vekst i direktørsvindel så langt i 2021

Trend Micros siste rapport viser en markant økning av cyberangrep i løpet av de første månedene av 2021, sammenlignet med 2020. Og trusler som var avtagende i fjor, er på vei tilbake i år.

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro har oppsummert innledningen på det nye året i en rapport som tar for seg trusselbildet for årets to første måneder. Fasiten er blokkering av 12,6 milliarder cyberangrep, som tilsvarer en økning på hele 59 prosent sammenlignet med fjoråret.

Færre løsepengevirus. Flere direktørsvindler

Cyberangrep som tar sikte på å presse offeret for løsepenger har gått ned med 23 prosent sammenlignet med januar og februar 2020. Etter årets to første måneder i 2021 hadde

Trend Micro registrert litt over 3 millioner løsepengevirus. Siden toppen i 2016 og 2017, har trenden vært avtagende. Størst nedgang er antall løsepengevirus-varianter, som gikk ned med hele 38,5 prosent.

Samtidig viser rapporten til Trend Micro at direktørsvindel er i sterk vekst. Her registrerte Trend Micro en økning på 56 prosent i februar i år.

Industrien og helsevesenet under angrep

Det er mange bransjer som har jobbet hardt for å holde tritt med de cyberkriminelle under pandemien. Og her ble spesielt helsesektoren utsatt for langt flere angrep enn normalt i løpet av fjoråret. Den trenden ser også ut til å vedvare i år. I løpet av årets første måneder topper produksjonsindustrien og helsesektoren listen over bransjer med flest cyberangrep. Og her er det skadelig programvare som er mest utbredt.

– Cyberangrep er en økende utfordring og veksten er alt annet enn avtagende. Men det finnes også glimt av lys, selv om det kun er en mager trøst. Fra januar til februar i år gikk antall cyberangrep basert på skadelig programvare ned med hele 60,9 prosent i produksjonsindustrien. Samtidig er den samme industrien den mest utsatte for denne typen av cyberangrep, forklarer kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge, Karianne Myrvold.

Færre bankangrep

Trend Micro kunne også registrere en nedgang av angrep rettet mot banktjenester og tilgang til finansiell informasjon. Her er det spesielt offentlige etater og myndigheter som har blitt mest utsagt for angrep. Samtidig har det blitt færre slike angrep så langt i år, sammenlignet med fjoråret, med en nedgang på 31,6 prosent i februar 2021, mot 2020.


Leverandører
Tilbake til toppen