SecurityWorldMarket

14.03.2023

Knut Ivar Rønning blir ny daglig leder i NorSIS

Knut Ivar Rønning Daglig leder, NorSIS

Knut Ivar Rønning blir ny daglig leder i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS). Rønning går fra stillingen som seniorrådgiver i NorSIS. Før det har han mange års ledererfaring fra Cyberforsvaret. Han tiltrådte stillingen i går, mandag 13. mars.

Både et samlet styre og de ansatte utrykker svært stor tilfredstillelse med at han har takket ja til å lede NorSIS.

– Vi er meget godt fornøyde med å gi ansvaret som ny daglig leder til Knut Ivar, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll. – Det var viktig for oss å finne en leder med tung sikkerhetserfaring og en som kjenner NorSIS godt. Samtidig har Knut Ivar en lang ledererfaring fra informasjonssikkerhetsarbeidet i Cyberforsvaret med gode skussmål. Dette gir et godt grunnlag for å lede teamet og virksomheten NorSIS videre.

Knut Ivar Rønning har vært ansatt i NorSIS siden i mai i fjor. Han har lang erfaring fra ulike lederposisjoner på mange nivåer i Forsvaret. Han har blant annet vært ansvarlig for utdanning, utvikling og innovasjon i Cyberforsvaret. I tillegg har han omfattende erfaring med strategi, ledelses- og organisasjonsutvikling. Han er veldig opptatt av samfunnsoppdraget, og at NorSIS skal være i stand til å gi gode råd og relevant veiledning til innbyggerne.

– Jeg er veldig stolt og glad for tilliten jeg har fått av styret og ansatte i NorSIS. Jeg har allerede jobbet i NorSIS i nesten ett år. Det har vært et spesielt år, men likevel har jeg lært virksomheten å kjenne og gjør at jeg kan legge føringer for videreutviklingen innen områder som er viktige for NorSIS. Spesielt ser jeg verdien av tjenesten Slettmeg.no, som gir oss et unikt datagrunnlag for vår virksomhet. Det er viktig for både samfunns- og statssikkerheten at innbyggerne har en god evne til å beskytte mot de trusler som eksisterer og som utvikler seg i det digitale domenet, sier Rønning i forbindelse med ansettelsen.

– Samtidig ønsker jeg å takke Karoline Hultman Tømte for hennes ekstraordinære innsats som fungerende leder i en krevende periode, avslutter Merckoll.Leverandører
Tilbake til toppen