SecurityWorldMarket

29.09.2021

Kettil Stenberg overtar ledelsen av Stanley Security Norge

Torsdag i forrige uke ble ledelsen i Stanley Security Norge endret.

Kettil Stenberg har lang fartstid i selskapet gjennom mange ulike lederroller. Han har ledet både Stanley Security Sverige, Finland og Danmark og tar nå over ledelsen i Norge, men forblir Nordisk sjef. Stenberg var fra før styreleder i Stanley Security Norge.

Espen W. Knudsen har ledet Stanley Security i Norge siden våren 2016. Han slutter nå i selskapet sammen kommersiell direktør Bjørn Anders Braathen-Hals. Øvrig ledelse blir uendret. Her fortsetter Henrik Ova (økonomidirektør), Niclas Skogstad (direktør service), Solfrid Kirkemo (HR-sjef) og Geir Eidsmo (direktør installasjon/regiondirektør Øst).

– Det er ingen dramatikk i det som nå skjer. Stanley Security i Norge har en sterk posisjon i det Norske markedet og har gjort en fantastisk jobb gjennom mange år. Vi ser videre at utviklingen for Norge ikke har vært like positiv som i de øvrige nordiske landene. Derfor blir min rolle som leder å stimulere til mer fart i den norske utviklingen tilsvarende den vi ser i andre land. Vi er et børsnotert selskap og eierne forventer at Stanley Security er best i markedet, sier Stenberg


Leverandører
Tilbake til toppen