SecurityWorldMarket

16.08.2022

Innovativ teknikk driver veksten på markedet for videoovervåking

I Frost & Sullivans rapport ”Global Surveillance Solutions Growth Opportunities” understrekes det at den økende bruken av avanserte videoovervåkingssystem og tekniske innovasjoner har en akselererende effekt på veksten i markedet.

Ifølge analytikerne på Frost & Sullivan katalyserer innovative funksjoner innen overvåkingsteknikk – som nye integrasjonsmuligheter og analysetilbud – bransjen. Det globale markedet for overvåking kommer trolig til å nå 279,28 milliarder USD i 2030, sammenlignet med 25,97 milliarder USD i 2020, noe som betyr en gjennomsnittlig, årlig vekst på 8,3 prosent.

Nord-Amerika kommer til å bruke mest på overvåkingsløsninger, fulgt av Europa og Asia-Stillehavsområdet (APAC). Det kommer den gjennomsnittlige årlige veksten under perioden å være 8,7 prosent, mens Europa og APA står for 8,3 respektive 7,3 prosent.

Business Intelligence-data
Behovet for å ta tak i sikkerhetsproblem er en vekstfaktor for både kriminalitetsbekjempende myndigheter og selskap. Men næringslivets og andre virksomheters behov for business intelligence-data er også en hovedårsak bak økede investeringer innen overvåkingsløsninger.

– Åpen integrasjon mellom overvåkingsleverandører er allerede i gang. Den kortsiktige perioden kommer til å tilby nye muligheter blant sikkerhetsleverandører for overvåking og adgangskontroll, sier Danielle Van Zandt, industrianalytiker, Security Practice, Frost & Sullivan.

– Vidare kommer nye integrasjoner med cybersikkerhetsløsninger og det begynnende markedet for digitale, intelligente teknikkløsninger til å gjøre det mulig for en mer cyber-fysisk sikkerhetskonvergens, kommenterer hun videre.

Økt bruk av analyse og integrasjon
Danielle Van Zandt understreker at digitaliseringen allerede har flyttet kundenes preferenser bort bra lukkede maskinvareløsninger til mer åpen kildekode.

– Dette tiltrekker seg stadig nye leverandører ettersom avanserte edge-funksjoner gir nye muligheter for markedsaktører, konkluderer hun.

Den økede etterspørselen etter avanserte overvåkingsløsninger på tvers av bransjevertikaler gir lukrative vekstutsikter for markedsaktører, inklusive økt bruk av analyse. Leverandørene må passe på at deres analyseverktøy integreres med nye og eldre løsninger for å kunne skaffe brukbar data.

Andre vekstmuligheter nevnes også, som tverrfunksjonell integrasjon mellom sikkerhetsløsninger. Å kunne utvikle diversifiserte partnernettverk tilbyr dermed nye vekstmuligheter for videoovervåkingsleverandører.

Gjenkjenningsteknikk
For leverandører som inkluderer videoovervåking som tjeneste (VSaaS) i fine forretningsmodeller kan med håndterte sikkerhetstjenester gi kundene den nivå av kostnadseffektiv support som de vil ha, noe som også øker veksten. Og introduksjonen av teknikk som reagerer på gjenkjenning av ansikter eller handlinger som tilbyr proaktiv sikkerhet og forutsigbarhet tilbyr sterkere kundeopplevelser og vil dermed også ytterligere drive veksten, ifølge Frost & Sullivan, som også understreker at leverandørene av slike løsninger også bør kunne styrke disse verktøyenes pålitelighet med bevis slik at kundene gis mulighet til en kvantitativ validering av løsningenes gjenkjenningskapasitet.



Leverandører
Tilbake til toppen