SecurityWorldMarket

25.11.2021

Innbyggere på Vestlandet er best rustet for brann

En undersøkelse gjort av YouGov på vegne av Sector Alarm viser at vestlendinger utmerker seg på landsbasis når det kommer til brannsikkerhet. Åtte av ti sier de har god oversikt over brannslukkingsapparater og rømningsveier, og to av fem tar ekstra grep for å øke brannsikkerheten hjemme.

– Vi ser at nordmenn generelt har et litt slapt forhold til brannsikkerhet, der mange tenker at det ikke gjelder dem før uhellet først inntreffer. På Vestlandet ser det derimot ut til at befolkningen er mer bevisste på hvilke forholdsregler de skal ta og hvordan de skal agere i møte med brann, sier Inge Svendsen, sikkerhetsekspert i Sector Alarm.

Et flertall av deltakerne i undersøkelsen som var fra Vestlandet svarte at de har god oversikt over brannslukkingsapparat og rømningsveier, at de tar ekstra grep for å øke brannsikkerheten hjemme og at de relativt ofte sjekker brannvernutstyret sitt. En av tre på Vestlandet sjekker brannvernutstyr som røykvarsler og brannslukkingsapparat en gang i halvåret eller oftere.

– Av de forholdsreglene som tas nevnes å ikke bruke elektriske apparater eller ladere om natten eller når man ikke er hjemme, å ha brannslukkingsapparat og brannteppe lett tilgjengelig, å være forsiktig med levende lys og ha seriekoblede røykvarslere som man sjekker regelmessig, sier Svendsen.

Pass på komfyren

Bergen brannvesen jobber systematisk med brannforebygging ut mot innbyggerne. De besøker bergenserne hjemme for å sjekke brannsikkerheten der de bor, arbeider målrettet overfor risikogrupper, driver skoleundervisning for sjetteklasser i brannvern, og har en rekke informasjonskampanjer rettet mot innbyggerne gjennom året for å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet.

– Det viktigste brannverntipset er at man sørger for å ha røykvarslere som virker i boligen. Tidlig varsling gir en mulighet til å redde seg ut i tide dersom en brann skulle oppstå, sier Trine Sivertsen Sommerlade, kommunikasjonsleder i Bergen brannvesen.

Hun påpeker videre at alle også må være oppmerksomme når de lager mat på komfyren.

– Det er svært mange branntilløp på komfyr gjennom hele året og her er det viktig å være våken og tilstede når komfyren er slått på. Invester gjerne i en komfyrvakt som kutter strømmen når en brannfarlig situasjon oppstår på komfyren.

Optisk røykvarsler er et viktig livreddende tiltak

For å redusere sannsynligheten for brann gjelder gode rutiner og kjøreregler i hverdagen.

– Dette kan for eksempel være fornuftig bruk av åpen varme (levende lys, peis/ildsted, røyking) samt fornuftig bruk av elektriske artikler. For å redusere konsekvensen av branner må man sikre tidligst mulig varsel ved brann eller røykutvikling, ha rask tilgang til fungerende slokkeutstyr,samt effektive rømningsveier ut av boligen, sier Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten.

Brannvarsler er påbudt i norske boliger, og det skal være minst én røykvarsler per etasje. Tryg Forsikring anbefaler å ha en røykvarsler i hvert rom, i tillegg til at de bør være seriekoblet. Det vil si at alle varslerne løser seg ut dersom én av dem detekterer røyk. Tester viser at optiske røykvarslere er å foretrekke fremfor ioniske, fordi de varsler tidligere.

Viktig å gjennomføre brannøvelser

Sivertsen Sommerlade er opptatt av at brannøvelser er et annet tiltak som er viktig å gjennomføre for å bedre brannsikkerheten, slik at man vet hva man skal gjøre dersom det oppstår brann. Hun påpeker at øvelse gjør mester når det gjelder brannøvelser.

– Har du brannøvelse hjemme 1-2 ganger i året, øker man sjansen for å gjøre de rette tingene i riktig rekkefølge hvis det brenner.

– Det blir fort kaos hvis en brann oppstår, og derfor er det lurt å ha gjennomført en brannøvelse slik at alle i familien vet hva man skal gjøre dersom det skulle oppstå brann, tilføyer Inge Svendsen i Sector Alarm.

Dette gjør du

  1. Avtal øvelsen med de du bor sammen med.
  2. Sjekk at du har røykvarslere som virker, minst én i hver etasje, og som du kan høre fra soverommet med døren lukket. Trykk inn testknappen for å høre om den gir fra seg et kraftig pip. Hvis den ikke piper, bytt batteri.
  3. Lag en evakueringsplan med oversikt over hvilke rømningsmuligheter du har. Det er ikke alltid det er mulig å rømme ut hoveddøren.
  4. Avtal hvem som har ansvar for hvilket barn eller kjæledyr.
  5. Kryp ut om det er mye røyk.
  6. Avtal et møtested utenfor hjemmet. På møteplassen må alle telles opp, slik at du kan være sikker på at alle er ute.
  7. Ved brann ring 110.

Leverandører
Tilbake til toppen