SecurityWorldMarket

03.06.2021

HRP og Forsvarsbygg med sikkerhetsavtale

Direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen (t.h.) og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther

HRP er valgt som A-leverandør av Forsvarsbygg. Avtalen dekker flere rådgiverroller innenfor sikkerhet i prosjekter samt forebyggende sikkerhet, og HRP vil under oppdragene jobbe tett med Forsvarsbyggs egen sikkerhetsorganisasjon.

Rammeavtalen går over 2 år med mulighet for forlengelse med ytterligere 2, og har en forventet verdi på 40 millioner over, hvor A-leverandør vil bli tilbudt alle oppdrag opp til estimert verdi på 1,5 millioner. «Det var generelt sett et jevnt og høyt nivå på alle som leverte besvarelser i denne konkurransen. Men evalueringen viste at HRP leverte det samlet sett beste teamet, som ga en svært god overoppfyllelse av minstekrav og oppfyllelse av ønskede krav.», skriver Forsvarsbygg i sitt tildelingsbrev.

HRP vil levere et helhetlig og bredt spenn av konsulent- og rådgivningstjenester innen sikkerhet.

– Vi er glade for at Forsvarsbygg har valgt oss som leverandør. Vi tilbyr dem et sterkt tverrfaglig team bestående av rådgivere fra alle våre avdelinger innen IKT- og cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering, samt fysisk sikkerhet og analyse. De fleste har også lang operativ og praktisk brukererfaring med sikkerhet og sikringstiltak. Vi vil derfor også alltid ha brukerne i fokus, sier direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen.

– Vi tror at nettopp vårt fokus på helhetlig og tverrfaglig sikkerhet har vært utslagsgivende i denne konkurransen, og vi gleder oss til et godt samarbeid med Forsvarsbygg i årene fremover, sier avtaleansvarlig og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther.


Leverandører
Tilbake til toppen