SecurityWorldMarket

20.06.2022

Høye karakterer fra Sectechs utstillere og besøkere i Norge

At Sectech i Lillestrøm, utenfor Oslo, den 9.-10. mars ble en stor suksess understrekes av svarene i en undersøkelse hvor utstillere og besøkere fikk svare på spørsmål om hvordan de opplevde arrangementet.

At både utstillere og besøkere var fornøyde med årets Sectech-arrangement i Lillestrøm, den 9.-10. understrekes av den undersøkelsen som AR Media International gjorde gjennom et nettbasert skjema etter at sikkerhetsmessen hadde stengt.

48 personer som representerte utstillerne og 104 personer som representerte besøkerne svarte på undersøkelsen.

Utstillerne om arrangementet som helhet.

Dette syntes utstillerne om arrangementet som helhet:

20 prosent syntes at messen som helhet var bra (3 i karakter på en 5-graders skala).
41 prosent syntes den var meget bra og gav 4 i karakter.
37 prosent syntes arrangementet var i toppklasse (5 i karakter).
2 prosent gav arrangementet kun godkjent (2 i karakter).
Ingen gav messen karakteren ikke godkjent / dårlig (1).


Utstillerne om å stille ut i 2023

Dette svarte utstillerne på spørsmålet om de tenker å stille ut igjen i 2023:

60 prosent uttalte at de kommer til å stille ut igjen på Sectech i Norge 2023.
29 prosent svarte at de kanskje kommer til å stille ut.
10 prosent uttalte at de ikke vet om de kommer til å stille ut på neste Sectech-arrangement.
Ingen av de svarende uttalte at de ikke skulle stille ut neste år.


Besøkerne om arrangementet som helhet

Dette syntes besøkerne om arrangementet som helhet:

25 prosent svarte at arrangementet var bra (3) som helhet.
60 prosent svarte at arrangementet var meget bra (4) som helhet.
14 prosent syntes at arrangementet var i toppklasse (5).
1 prosent gav arrangementet kun godkjent karakter (2).
Ingen gav arrangementet ikke godkjent (1)


Besøkerne om å komme tilbake 2023

Slik svarte besøkerne på spørsmålet om de tenker å besøke messen igjen i 2023:

56 prosent av besøkerne oppgav at de helt sikkert kommer tilbake i 2023.
36 prosent av besøkerne oppgav at de kanskje kommer tilbake i 2023.
4 prosent oppgav at de ikke vet om de kommer tilbake i 2023.
4 prosent oppgav at de ikke kommer tilbake i 2023.


Energiboost for arrangørene

For arrangørene er resultatet av undersøkelsen en klar energiboost.

– Vi er så takknemlige for denne positive responsen som både utstillere og besøkere har gitt oss. Det gir oss mye energi og lyst til å snart starte forberedelsene for 2023-utgaven av Sectech i Lillestrøm, sier Deniz Baykal, prosjektsjef for Sectech.

– For vi skal selvsagt jobbe hardt for å ytterligere forbedre Sectech og forhåpentligvis få like bra karakterer som de vi har fått i år, kommenterer Deniz.



Leverandører
Tilbake til toppen