SecurityWorldMarket

20.05.2022

HID Global kjøper Vizinex RFID

Björn Lidefelt, EVP og Head of HID Global.

HID Global har kjøpt opp Vizinex RFID. Oppkjøpet øker HID Globals tilstedeværelse og relevans i viktige vertikale markeder, inkludert helsevesen/medisin, produksjon, olje og gass, datasentre, og legger til nøkkelteknologi til HID Globals RFID-brikkeportefølje.

– Å inkludere Vizinex i HID-familien styrker vår posisjon i RFID-markedet, spesielt i Nord-Amerika. Dette strategiske oppkjøpet eksemplifiserer vår forpliktelse til å utvide vårt lederskap i RFID-porteføljen ved å tilby en omfattende pakke med teknologi og tjenester til kunder i nøkkelmarkeder, kommenterer Björn Lidefelt, EVP og Head of HID Global.

Oppkjøpet fremmer HID Globals status i det raskt voksende markedet for RFID-brikker, ettersom Vizinex RFID leverer høykvalitets standard-tags og tilpassede tags til kunder som bidrar til å skape ny effektivitet, spare penger og forbedre sporing, sikkerhet og autentisering. Vizinex sin ekspertise ligger spesielt i å levere tilpassede RFID-brikker som er fullt integrert i og kompatible med ulike produktdesign. Applikasjonene kan skreddersys for å passe kritiske egenskaper som form, dimensjon, frekvens og miljøtoleranse (tolerant for for eksempel gjentatt eksponering for ugunstige temperaturer). Taggene produseres deretter internt, i USA, ved bruk av avanserte, velprøvde prosesser med korte behandlingstider.

– Oppkjøpet av Vizinex er i tråd med HID Global Identification Technologies sin strategi om å utvide vårt produktspekter, som med Vizinex nå også vil omfatte en RFID-produktplattform basert på PCBA-teknologi. I tillegg vil det øke vår tilstedeværelse i viktige vertikale markeder og legge til et komplementært fotavtrykk for etikettproduksjon i USA, sier Marc Bielmann, SVP og Head of IdentificationTechnologies, HID Global.

– Dette oppkjøpet, sammen med HIDs nylige oppkjøp av Omni-ID, utvider både vår teknologiportefølje og vår geografiske rekkevidde ettersom vi styrker vår posisjon som verdensledende innen RFID-brikkedesign og -produksjon.

Vizinex RFID ble grunnlagt i 2012 og har base i Bethlehem, Pennsylvania, og er nå en del av HID Globals forretningsområde Identification Technologies, som ledes av Marc Bielmann. Vizinex-tilbudet vil bli slått sammen til HID Global Industrial Smart Components Business Unit og dra nytte av HID Globals salg og andre globale funksjoner for å støtte tilbudet.


Leverandører
Tilbake til toppen