SecurityWorldMarket

10.06.2024

Granskning: Svensk politi skal få bruke ansiktsgjenkjenning

I notatet foreslås det at Polisen og Säkerhetspolisen muligheter til å drive kameraovervåking på blant annet veier, gater og plasser utvides.

I Sverige foreslås det nå at Polisen og Säkerhetspolisen skal kunne gis tillatelse til å bruke kameraovervåking som muliggjør automatisk ansiktsgjenkjenning i visse tilfeller, i henhold til EUs AI-forordning. Og kameraovervåkingsopptak foreslås lettere delt i politiet og med andre rettshåndhevende etater enn i dag. Det er noen forslag i den nye hurtigetterforskningen av kameraovervåking.

Justisminister Gunnar Strömmer, i Sverige, har mottatt notatet Forbedrede muligheter for politiet til å bruke kameraovervåking. I notatet er det fremmet flere forslag som tar sikte på å bedre mulighetene for Polisen og Säkerhetspolisen til å bruke kameraovervåking i sin virksomhet.

– Kameraovervåking er et viktig verktøy i kampen mot kriminalitet. Både for å kunne forebygge og forebygge kriminalitet, men også for å finne, pågripe og straffeforfølge de skyldige. For innbyggernes sikkerhet er det viktig at politiet har tilgang til effektive verktøy. Forslagene jeg har fått er en del av regjeringens kameraoffensiv, som gjør at vi rykker betydelig frem rettshåndhevernes posisjoner samtidig som vi beskytter rettssikkerheten. Jeg ønsker etterforskerens forslag velkommen og ser frem til å sende forslagene til henvisning, sier sveriges justisminister Gunnar Strömmer.

I notatet foreslås det at Polisens og Säkerhetspolisens muligheter til å drive kameraovervåking på blant annet veier, gater og plasser utvides. Slik bør for eksempel kameraovervåking som muliggjør automatisk gjenkjenning av registreringsnummer kunne brukes i økt grad.

Det foreslås videre at Polisen og Säkerhetspolisen skal kunne gis tillatelse til å bruke kameraovervåking i enkelte tilfeller som muliggjør automatisk ansiktsgjenkjenning, i henhold til EUs AI-forordning. Det kan for eksempel handle om å bruke slik teknologi for å forhindre et planlagt terrorangrep.

Notatet inneholder også flere forslag som skal lette innsamling og distribusjon av kameraovervåkingsmateriale. Blant annet foreslås en utvidet rapporteringsplikt for Transportstyrelsen for data fra overbelastningskameraer og infrastrukturavgiftskameraer. Kameraovervåkingsmateriell foreslås også lettere delt innenfor politiet og med andre rettshåndhevende etater enn i dag.

Dette er den første hurtigundersøkelsen som er presentert for regjeringen i Sverige.

Forslagene foreslås å tre i kraft 1. januar 2025. Forslaget om automatisk ansiktsgjenkjenning foreslås å tre i kraft fra det tidspunktet regjeringen bestemmer.Leverandører
Tilbake til toppen