SecurityWorldMarket

23.07.2021

GK har blitt utsatt for et dataangrep

Det arbeides med å kartlegge omfanget av angrepet og hvilken skade det har gjort. GK får bistand fra eksterne eksperter i dette arbeidet.

Dataangrepet fremstår å være et løsepengevirus som har som mål å kompromittere data og det er avdekket at data er blitt stjålet fra GKs servere. Angrepet er politianmeldt.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at kundedata er berørt, men enkelte av systemene som benyttes i produksjon er tatt ned.

– Vi tar høyde for at personopplysninger er på avveie og Datatilsynet er derfor varslet om hendelsen.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort vi vet mer om omfang og konsekvens av angrepet.


Leverandører
Tilbake til toppen