SecurityWorldMarket

17.03.2023

Flere vil bli politi

Årets søkertall viser at flere nå velger politiutdanning, og satser på politiyrket. Foto: Sturlason, PHS.

3 735 personer har søkt opptak til politiutdanningen innen søknadsfristen 1. mars i år. Det er en økning på 395 søkere, nesten 12 prosent flere sammenlignet med i fjor.

Rektor Nina Skarpenes er naturlig nok svært godt fornøyd med årets søkerinteresse til bachelorutdanningen.

– Årets søkertall er rett og slett svært gledelig. Vi trenger mange og gode søkere til politiutdanningen, og at flere nå ser utdanningen og yrket som et godt valg er et stort pluss for høgskolen, politietaten og samfunnet. Dette er inspirerende for alle oss ved Politihøgskolen.

– Det er mye som påvirker søkerinteressen til høyere utdanning. Konkurransen om søkerne er hard. Politihøgskolen skårer svært godt på Studiebarometeret. Bachelorstudentene våre er blant Norges mest fornøyde studenter, og politiutdanningen skårer også svært godt på relevans for yrkeslivet. Det ligger mye arbeid fra de fagansatte bak dette, sier Nina Skarpenes.

– I tillegg har vi siden i fjor høst trappet opp vårt rekrutteringsarbeid, inkludert økt samarbeid med politidistriktene. Vi tror at denne innsatsen har medvirket til at flere søker, legger hun til.

Førstevalg hos 3 av 4
I det samordna opptaket kan søkere registrere søknad på inntil 10 studieønsker i prioritert rekkefølge. Førsteprioritet representerer det studiet søkere har som sitt høyeste studieønske.

Blant dem som har søkt opptak til Politihøgskolen i år, har 3 av 4 satt politiutdanning som sitt førstevalg. Det tyder på mange godt motiverte søkere.

Blant førsteprioritet-søkerne er det Oslo som er mest populært. Drøyt halvparten (54 %) har Oslo som sitt førstevalg. 26 prosent av søkerne foretrekker Stavern som studiested, og 20 prosent vil helst være politistudenter i Bodø.

Søkerøkning i hele landet
Flest søkere har høgskolen naturlig nok fra fylkene med høyest befolkningstall, som Viken, Oslo og Vestland. Alle fylker er godt representert også i årets opptak, og sammenlignet med fjoråret ser vi økning fra samtlige.

Hvis man ser søkerinteressen fordelt på innbyggertall blir bildet litt annerledes. Her er det Agder og Troms og Finnmark som kommer ut på topp, med 8 søkere pr 10.000 innbyggere. De fleste fylker ligger mellom ca 6,5 og 7 søkere, Nordland er i tet i denne gruppen med 7,4. Rogaland har færrest i denne oversikten, med 5,2. Likevel – det er økning for alle fylker også i denne statistikken.

Fortsatt høy kvinneandel
Kvinneandelen blant årets søkere er 56 prosent. De siste fem årene har kvinneandelen variert mellom 53 til 57 prosent.

Så kan fordelingen endre seg litt gjennom opptaksprosessen. I fjorårets endelige opptak ble fordelingen blant nye studenter tilnærmet 50/50 mellom kvinner og menn.Leverandører
Tilbake til toppen