SecurityWorldMarket

18.01.2022

FIDO2 på høyeste sikkerhetsnivå

Fido2 og tillit på eIDAS-nivå fra Buypass

Elektronisk identifikasjon på høyeste sikkerhetsnivå kan nå gjøres med bruk av FIDO2-teknologi. Norske Buypass har fått godkjent sin FIDO2-løsning for bruk på sikkerhetsnivå Høyt etter eIDAS-forordningen.

Buypass har kunngjort at de nå har fått godkjent ny løsning for elektronisk identifikasjon basert på FIDO2-teknologi av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. FIDO2-teknologi er basert på internasjonale standarder fra FIDO Alliance som gjør det enkelt å erstatte dagens passordbaserte autentiseringsløsninger med sterk autentisering.

Buypass tar denne teknologien i bruk og tilpasser den til kravene som gjelder for elektronisk identifikasjon på nivå Høyt etter eIDAS-forordningen. Det er en unik kombinasjon av moderne autentiseringsteknologi og regulatoriske krav som nå er blitt revidert og godkjent av BSI Group, en akkreditert eIDAS-revisor. Dette er den første løsningen i EU/EØS som har vært gjennom en slik omfattende revisjon der FIDO2-teknologien er godkjent på høyeste sikkerhetsnivå.

Dette handler om å gjøre jobben enklere for de som er avhengig av høy sikkerhet i sitt daglige arbeid. Inkludert leger, sykepleiere, barnevern, stortingsmedarbeidere og mange flere. Bruk av passord flere ganger daglig skaper en flaskehals og utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. FIDO2-teknologien er direkte støttet av nettleserne og dette gjør det enkelt å ta i bruk teknologien på alle tjenester. Med Buypass’ nye løsning får vi også dette opp på et regulert nivå der vi kombinerer enkelhet med regulatoriske krav. Dette er mulig fordi FIDO2-teknologien er designet med fokus på sikkerhet og enkelhet, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass.

Buypass tilbyr allerede elektronisk identifikasjon på høyeste sikkerhetsnivå med sine PKI-baserte løsninger: Buypass ID på smartkort og Buypass ID i mobil, og er nå det første selskapet i verden som tilbyr en løsning basert på FIDO2 på høyeste sikkerhetsnivå, regulert i eIDAS-forordningen. Dette er en løsning som antatt vil kunne ha stor interesse i et europeisk marked.

FIDO2 er en internasjonalt utarbeidet teknologi fra FIDO Alliance, hvor Microsoft, Google, Apple og mange andre store selskaper er med på arbeidet.


Leverandører
Tilbake til toppen