SecurityWorldMarket

23.05.2023

Endringen av den fysiske sikkerhetsbransjen går for langsomt

Artikkelforfatteren Lennart Alexandrie er grunnlegger av AR Media og redaktør av magasinet Detektor.

Teknologiutviklingen går nå i en rasende fart. Med fremgang kommer dynamiske effekter angående kundeetterspørsel og leverandørforhold. I markedet for fysisk sikkerhet har ikke digitaliseringen slått helt inn som i mange andre bransjer. Mangel på kompetanse er en hemmende faktor, sier Lennart Alexandrie i sin lederspalte i magasinet Detektor (2/2023), som her er gjengitt i sin helhet. 

Den fysiske sikkerhetsindustrien ble ikke født fra IT-bransjen, men ble dannet i en tid da analog elektronikk var enerådende. Så behovet for kompetanse når det kommer til nettverksbasert teknologi er stort, ikke minst når det kommer til intelligent videoanalyse og hvordan den skal brukes for å fungere effektivt i et sikkerhetssystem.

Kunnskapsgap – en hemmende faktor
AI, deep learning og maskinlæring er begreper som har blitt godt etablert i sikkerhetsbransjen de siste årene som følge av de store teknologiske fremskritt som er gjort. Og her går utviklingen i rakettfart. Men det finnes også hemmende faktorer, som for eksempel kunnskapsbristen hos leverandørene som forventes å levere intelligente videoovervåkingsløsninger. En annen hemmende faktor er at bransjen tidligere har gitt løfter om intelligent videoovervåking og skapt forventninger som ikke er innfridd.

Minimumsnivået er for lavt
Nå har teknologien blitt raffinert og kan fungere svært godt selv i utfordrende utemiljøer. Men det kreves kompetanse fra de utførende, både integratorer og installatører. Fordi kameraene må settes opp, konfigureres og kombineres og samhandle med annen teknologi samt håndteres av mennesker. Joda, det er mange dyktige systemleverandører, men minimumsnivået er for lavt og når sluttkunder blir rammet av dette slår det tilbake på hele bransjen.

Utdanning er nøkkelen
Utdanning er selvsagt nøkkelen til bransjens utvikling. Men dagens produsentuavhengige opplæringskurs er vanligvis knyttet til dagens forsikringsstandarder, som gjennomføres av standardutstederen SSF (Stöldskyddsföreningen) eller av Säkerhetsbranschen (Säkerhetsuniversitetet). Disse opplæringene tar sikte på at bedrifter skal kunne bli sertifisert etter Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) eller Svensk Certifiering, men har svært lite å si om teknologiutviklingen vi ser i dag. De mest oppdaterte opplæringskursene om hvordan man installerer og bruker moderne teknologi gjøres av produsenter – men de når som regel bare en begrenset målgruppe og kan likevel ikke kalles produsentuavhengig.

Overgang mot tjenestebaserte forretningsmodeller
Sammen med AI er skyløsninger den største megatrenden, og med skyløsninger har stadig flere Security-as-a-Service-konsepter begynt å ta form. Vanligvis er det ren videoovervåking som en tjeneste (VSaaS) eller adgangskontroll som en tjeneste (ACaaS), men det finnes også mer omfattende tjenestekonsepter som til og med inkluderer funksjoner utover sikkerhet.

Med et «as-a-service-konsept» følger en serviceorientert forretningsmodell, det vil si at kunden betaler for tjenestene denne bruker og at leverandørene belaster kunden med en – vanligvis månedlig – abonnementskostnad. Abonnementskostnaden må dekke maskinvare- og programvarekostnader, oppgraderinger, support og mer. Og kunden – som unngår store innledende teknologikostnader og allokering av personell til å administrere sikkerhetssystemene – får en driftskostnad i stedet for en investeringskostnad med abonnementet.

Viktig rolle for bransjeorganisasjoner
Dette er ikke så merkelig. IT-bransjen er i stor grad bygget med denne forretningsmodellen og i hovedsak fungerer mange bransjer slik, fra bilindustrien til optikerindustrien (ja, jeg abonnerer på brillene mine), men hvordan skal små og mellomstore bedrifter, som i flere tiår hatt en tradisjonell forretningsmodell og som har tatt betalt for materialer og for utførte timer, være i stand til å gjøre en overgang til en tjenesteorientert forretningsmodell? Mange nøler og føler bekymring over dette eksistensielle spørsmålet, hvordan gjennomfører jeg en transformasjon av bedriften slik at den kan posisjonere seg i det digitaliserte markedet?

Her kan bransjeorganisasjoner ta initiativ til opplæring og hjelpe sine medlemsbedrifter å finne veien inn i transformasjonen. Ganske enkelt gjennom å hjelpe dem til å overleve.

Det handler om utvikling og overlevelse
For med det sakte tempoet som transformasjonen i sikkerhetsbransjen nå skjer i, er det en risiko for at nærliggende bransjer, som har kommet langt i sin digitalisering, kan se muligheten til å kunne addere sikkerhetstjenester til sine tilbud.

Lennart Alexandrie
Utgiver og grunnlegger av AR Media InternationalLeverandører
Tilbake til toppen