SecurityWorldMarket

30.09.2021

En tredobling i alvorlige hendelser fra 2019 til 2020

Avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), Bente Hoff

Fra 2019 til 2020 så Nasjonal sikkerhetsmyndighet en tredobling i det de klassifiserer som alvorlige hendelser. Denne utviklingen har fortsatt i år. Mange av disse er komplekse cyberoperasjoner.

– Vi har det siste halvannet året sett et klart taktskifte innen digital risiko. Det går både på en økning i antall hendelser, men også en rekke andre faktorer, som at konsekvensene er mye synligere enn de var før, sa avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og leder av Nasjonalst cybersikkerhetssenter (NCSC), Bente Hoff, i forbindelse med den offisielle åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 2021.

NSM utgir en rapport om det nasjonale digitale risikobilde hvert år. Hoff gikk gjennom noe av det som vil bli omtalt i årets rapport som snart skal utgis. Hun beskrev en endring i trusselbildet, hvor komplekse cyberoperasjoner, der trusselaktører går mot flere mål samtidig, gjerne på tvers av både sektorer og land, der de tidligere i større grad så dataangrep rettet mot enkeltvirksomheter.

– Vi ser også at de er inne i lang tid, før de setter i gang det de har kommet for å gjøre, for eksempel løsepengevirus. Vi har sett aktive mål i forskning- og utdanningssektoren, i sentral statsforvaltning, Forsvaret og høyteknologi, sa Hoff i sitt innlegg.

– Mange innser alvoret, flere må endre handlingsmønsteret sitt

Hun avsluttet sitt innlegg med en oppfordring til virksomhetene om at det haster å iverksette risikoreduserende tiltak som følge av taktskifte.

– Mange norske virksomheter gjør en veldig god jobb og de tar dette på alvor, men vi ser også en tendens til at norske virksomheter har innsett alvoret, men ennå ikke har forandret handlingsmønsteret sitt. Sikkerhetsmåneden er en av de viktige tingene som kan få opp bevisstheten, men også et endret handlingsmønster hos enkeltansatte i virksomheter, og ikke minst i ledelse og styre, sa avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og leder av NCSC, Bente Hoff.


Leverandører
Tilbake til toppen