SecurityWorldMarket

03.03.2023

Eltel og Forsvaret inngår ny rammeavtale

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel

Leveransene vil bestå av radiolinjemateriell, antennemateriell, passivt reflektormateriell, antennemaster, fundamenter, samt installasjon av annet telecom- og nettverksutstyr. Rammeavtalen vil dekke Forsvarets behov for nødvendig infrastruktur, for IKT-tjenester (telefoni, data-kommunikasjon og sensordata). Den nye rammeavtalen viderefører Eltels samarbeid med Forsvaret rundt leveranser av denne type materiell og tjenester i en ny fire-års avtale med mulighet for forlengelse. Kontraktsverdien er estimert til ca. 84 MNOK.

– Robuste telekomnett blir stadig viktigere i takt med den digitale utviklingen, og radiolinjeteknologien sikrer stabil telekommunikasjon over lange distanser fra punkt til punkt og fra land til sjø. Eltels kompetanse på området, kombinert med selskapets satsning på bærekraftig drift, vil bidra til å styrke samfunnskritisk infrastruktur fremover, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel.

– Vi er glade for denne videreføringen av vårt samarbeid med Forsvaret, og vi kjenner hverandre godt etter å ha levert denne type produkter og tjenester til Forsvaret gjennom flere år. Dette gir begge parter et solid utgangspunkt for fremtidige gode leveranser, avslutter Bråthen.Leverandører
Tilbake til toppen