SecurityWorldMarket

26.07.2021

Dette er årets poenggrenser ved Politihøgskolen

Foto: Kristian Larsen, Politihøgskolen

Spente søkere over hele landet har nå fått vite om de kom inn på studiet de ønsket seg. I årets opptak til politiutdanningen økte poenggrensene ved alle tre studiesteder.

Politihøgskolen tilbyr Bachelor – politiutdanning ved de tre studiestedene Oslo, Stavern og Bodø. Den største økningen i poenggrense finner vi i år i Bodø, som har gått opp 2,0 poeng. Studiestedene Stavern og Oslo har økt med henholdsvis 1,6 og 1,5 poeng. Dette er første gang poenggrensen passerer 50 ved alle tre studiesteder.

Høye poenggrenser ved populære utdanninger

– Høye poenggrenser er gjerne et uttrykk for at en utdanning er populær. Søkertallene ved søknadsfrist i år viste en økning på nesten 24 prosent sammenlignet med i fjor, så vi hadde en viss forventning om at dette ville komme til uttrykk i poenggrensene, sier fungerende seksjonsleder Linn Hege Lauvset.

– De fleste som søker opptak til politiutdanningen søker ved alle våre tre studiesteder. I år så vi at en høyere andel enn tidligere hadde Bodø som sitt førstevalg, og dette er nok med på å forklare at poenggrensene øker mest der i år, sier Lauvset.

Det var 4 284 som søkte Bachelor - politiutdanning i år. Etter å ha fått godkjent alle opptakskrav og blitt funnet egnet til politiutdanningen, satt Politihøgskolen igjen med 591 kvalifiserte søkere i konkurransen om 400 studieplasser.

Nøkkeltall fra hovedopptaket:

  • 4 284 personer søkte politiutdanning i 2021
  • 1 981 søkere fullførte søknadsprosessen
  • 591 søkere dekket alle opptakskrav og konkurrerte om de 400 studieplassene
  • 59 prosent av de som fikk tilbud om studieplass er kvinner

– Vi gratulerer alle som har fått tilbud om studieplass så mye, og ønsker dem velkommen som studenter hos oss i august! De har en lærerik og spennende studietid i vente, avslutter Lauvset.

Studiested Studieplasser 2021   Poenggrense 2019 Poenggrense 2020  Poenggrense 2021  Økning fra fjoråret 
Oslo 96  51,1  55,0  56,5  +1,5
Stavern 160  50,0  51,7 53,3  +1,6 
Bodø 144  49,2  49,8  51,8  +2,0 

     


Leverandører
Tilbake til toppen