SecurityWorldMarket

26.07.2022

Dette er årets poenggrenser ved Politihøgskolen

Avgangsstudenter under årets seremoni i Oslo rådhus. Foto: Sturlason

Spente søkere fra hele landet har nå fått gladmeldingen om studieplass ved Politihøgskolen. I år gikk poenggrensene for opptak ned.

– Opprettelsen av 100 nye studieplasser er nok delvis forklaringen på hvorfor poenggrensene går ned i årets opptak. Ved alle tre studiesteder måtte man likevel ha 50 poeng eller mer for å komme inn, så poenggrensene er fremdeles høye, sier fungerende seksjonsleder Linn-Hege Lauvset. Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall godt kvalifiserte søkere når opptaksprosessen er ferdig, og det ser vi at vi gjør også i år.

Politihøgskolen tilbyr politiutdanning ved tre studiesteder - Oslo, Stavern og Bodø. I mai i år bevilget Stortinget midler til 100 nye studieplasser ved politiutdanningen.

Det var 3 340 personer som søkte politiutdanning i år, en nedgang på 22 prosent sammenlignet med i fjor. Etter at opptakskrav var vurdert og opptaksprøver avholdt, satt Politihøgskolen igjen med 679 kvalifiserte søkere i konkurransen om 500 studieplasser.

– Med flere studieplasser og litt lavere søkerinteresse enn i fjor er ikke konkurransen om studieplass like hard, og da er det naturlig at poenggrensene går noe ned. De fleste av de nye studieplassene er i år lagt til Oslo, og dette er nok forklaringen på at poenggrensen går mest ned der, sier Lauvset.

Se full oversikt over poenggrenser nederst i saken.

Nøkkeltall fra hovedopptaket:
  • 3 340 personer søkte politiutdanning i 2022.
  • 1 621 søkere fullførte søknadsprosessen.
  • 1 035 søkere deltok ved årets opptaksprøver.
  • 679 søkere besto opptaksprøvene (fysiske tester og egnethetsvurdering) og dekket også øvrige opptakskrav.
  • 535 søkere fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket.
  • 49,7 prosent av de som fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket er kvinner.
– Vi gratulerer alle som har fått tilbud om studieplass, og gleder oss til å ønske dem velkommen etter sommerferien! De har tre lærerike og spennende studieår i vente, avslutter Lauvset.

Poenggrenser 2022Leverandører
Tilbake til toppen