SecurityWorldMarket

07.01.2022

Det nordiske sikkerhetsmarkedet for boliger og små bedrifter vokser raskest

Den siste markedsrapporten fra Berg Insight viser at det Nordamerikanske markedet for sikkerhetssystemer for boliger og små bedrifter proporsjonalt er mer enn tre ganger større enn det europeiske markedet. Europa står overfor høy vekst generelt og dette vil spesielt vises på det nordiske markedet.

Den siste markedsrapporten fra Berg Insight viser at det Nordamerikanske markedet for sikkerhetssystemer for boliger og små bedrifter proporsjonalt er mer enn tre ganger større enn det europeiske markedet. Europa står overfor høy vekst generelt og dette vil spesielt vises på det nordiske markedet.

Den totale penetrasjonsraten blant de rundt 150 millioner husholdningene og bedriftene i Nord-Amerika var 21,5 prosent, sammenlignet med en total penetrasjonsrate på 6,8 prosent blant de rundt 245 millioner husholdningene og småbedriftene i Europa.

Ifølge forskerne var det anslagsvis 32,3 millioner aktive overvåkede alarmsystemer i USA og Canada ved utgangen av 2020, og omtrent 16,8 millioner aktive overvåkede alarmsystemer i Europa ved slutten av 2020.

Vekstpotensial i Europa
Berg Insight mener at disse markedsdataene indikerer for et betydelig vekstpotensial for alarmsystem på det europeiske markedet, spesielt innen boligsegmentet hvor den eksisterende penetrasjonen kun er på 5,6 prosent. Veksten på det europeiske markedet forventes derimot å variere fra land til land under de nærmeste årene.

Norden vokser raskest
Det nordiske markedet spås å vokse raskest, mens de andre store markedene i Europa kommer til å vise en mindre vekst på grunn av markedsfragmentering og færre spesialiserte alarmtjeneste-selskaper som aktivt markedsfører løsninger. I både Europa og Nord-Amerika er interaktive sikkerhetstjenester og smarte hjemmeprodukter viktige vekstfaktorer på markedet for hjemmesikkerhet.

Mangfoldig tilbud
Bedrifter fra et bredt spekter av bransjer tilbyr sikkerhetssystemer for hjem og småbedrifter på det europeiske og nordamerikanske markedet. Markedet for tradisjonelle sikkerhetssystemer for bolig betjenes av spesialiserte sikkerhetsselskaper for hjemmet som ADT, Verisure, Brinks Home Security (Monitronics) og Sector Alarm; sikkerhetstjenestebedrifter som Prosegur, Securitas og G4S; telekom- og kabel-tv-selskap som Comcast, Telus, Cox Communications og Bell Canada; samt allmennyttige bedrifter, banker og forsikringsselskap som EPS (Crédit Mutuel), Crédit Agricole og Groupama.

Gjør-det-selv-markedet for sikkerhetssystem i hjemmet ledes av nystartede selskap som Frontpoint, Simplisafe, Ajax Systems, Ring (Amazon) og Wyze Labs. Gjør-det-sel-sikkerhetssystem inkluderer vanligvis selvovervåking som en standardfunksjon og profesjonelle alarmovervåkingstjenester tilbys som ekstra opsjon.

ADT – leder markedet i Nord-Amerika
ADT er den ledende leverandøren av profesjonelt overvåkede alarmsystem i Nord-Amerika med 6,5 millioner privat- og bedriftskunder på slutten av 2020. ADT følges av Vivint, Comcast, Simplisafe og Brinks Home Security (Monitronics), som alle har mellom 900 000 og 1,7 millioner overvåkede alarmsystemkunder på slutten av 2020. I USA tilbyr kun et fåtall markedsaktører tjenester over hele landet. I stedet finnes det flere mindre hjemmesikkerhets-leverandører med sterk lokal forankring.

Verisure markedsleder i Europa
I Europa er Verisure en klar markedsleder med 3,8 millioner privat- og bedriftskunder. Selskapet er virksomme i 12 europeiske land og i fire land i Sør-Amerika. Andre ledende aktører i Europa er Sector Alarm og EPS Télésurveillance, et datterselskap av Crédit Mutuel, begge med over 500 000 overvåkede alarmsystem på slutten av 2020.


Leverandører
Tilbake til toppen